Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Dodanie możliwości eksportu nowych tytułów wykonawczych do formatu XML

W wersji opatrzonej numerem 1.07.014.00 wprowadzona została możliwość eksportu nowych tytułów wykonawczych TW-1 do pliku XML. Dzięki dodanej funkcjonalności użytkownik może wygenerować tytuł wykonawczy do formatu XML a następnie przesłać go do Urzędu Skarbowego elektronicznie, poprzez platformę ePUAP.

W celu wygenerowania pliku należy w Ewidencji tytułów wykonawczych z górnego  Menu Operacje wybrać Eksport tytułu do pliku XML. Podczas generowania kilku tytułów wykonawczych w jednym pliku należy pamiętać, że część nagłówkowa musi być wspólna dla wszystkich zaznaczonych tytułów wykonawczych (organ egzekucyjny, imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej wierzyciela w części F), ponieważ jest ona wpisywana w część nagłówkową danych XML. Specyfikacja XML przewiduje maksymalnie 200 tytułów w pliku.

W celu wyeliminowania wysyłania nieprawidłowo wypełnionych tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, wprowadziliśmy dodatkową funkcję Sprawdź na potrzeby eksportu do XML. Funkcja ta dostępna jest w dokumencie tytułu wykonawczego. Podczas jej wyboru program sprawdza czy wszystkie pola zostały prawidłowo uzupełnione.

W momencie znalezienia niezgodności pojawia się komunikat z ostrzeżeniem Dane nie spełniają warunków eksportu do XML – sprawdź wskazane pola. W dokumencie tytułu wykonawczego pojawią się czerwone znaki ostrzegawcze przy polach, które zostały nieprawidłowo wypełnione. Użytkownik powinien poprawić wskazane przez program pola.

Jeśli dane zostały prawidłowo uzupełnione program pokaże informację Dane poprawne.
 
Dlaczego mimo poprawności wypełnionych danych tytuł wykonawczy nie zostaje wyeksportowany?
Po wykonaniu eksportu i próbie zapisu pojawia się Rejestr zdarzeń, który wyświetla informację Brak wymaganego kodu urzędu skarbowego dla organu egzekucyjnego. Co w tym wypadku należy zrobić?

 

W celu poprawnego wygenerowania tytułu wykonawczego do formatu XML należy w module księgowość podatkowa -> ewidencje osób -> Osoby inne odnaleźć interesujący nas Urząd Skarbowy. Użytkownik powinien edytować Urząd Skarbowy a następnie w sekcji Identyfikatory wybrać z rozwijalnej listy Kod US. Po uzupełnieniu kodu Urzędu Skarbowego wykonany eksport tytułu wykonawczego zakończy się powodzeniem.

Data publikacji: 26-10-2016

Tagi: foka, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij