Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Eksport różnicowy dokumentów planistycznych.

Eksport różnicowy dokumentów planistycznych to operacja potocznie nazywana księgowaniem planu. Czyli ujmowanie dochodów i wydatków na kontach księgowych. W jednostce księgowane są jedynie wydatki ponieważ jednostka budżetowa nie posiada własnych dochodów, zaś organ księguje zarówno dochody jak i wydatki. Jednostka księguje plan na koncie 980, zaś w organie do księgowania planu służą dwa konta 991 i 992. Za pomocą opcji eksportu różnicowego księgowana jest tylko zmiana planu. Poprzez zmianę należy rozumieć zwiększenie, zmniejszenie lub dodanie nowej pozycji.

Konfiguracja.

Aby można było uruchomić funkcje eksportu różnicowego planu należy wpierw w module Konfiguracja dokonać stosownych ustawień. Wchodzimy do  modułu Konfiguracja, gałąź Opcje -> Ustawienia. Następnie klikamy przycisk Dodaj i z listy wybieramy opcje Eksport różnicowy planu dochodów  (rysunek 1). W oknie, które się otworzy zaznaczamy haczyk w  polu Aktywny ( na bazie jednostki budżetowej zostawiamy to pole puste, ponieważ jednostka nie księguje dochodów). Następnie wpisujemy konto na, którym ma księgować się plan, wskazujemy stronę konta oraz znak dla zapisu księgowego ( wybranie znaku „-” będzie skutkować pojawieniem się w dekrecie kwot ze znakiem „-”).  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont ( DZ.U. z 2010 r., Nr 128, poz. 861) organ księguje dochody na koncie 991. Rozporządzenie mówi wprost , iż na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszającego plan dochodów budżetu, a na stronie Ma ujmuje się zmiany budżetu zwiększającego planowane dochody. Wydatki natomiast księguje się na koncie 992, zgodnie z rozporządzeniem na stronie Wn konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zwiększającego planowane wydatki, zaś na stronie Ma ujmowane jest zmniejszenie planu wydatków. Znakiem dla zapisu księgowego w obu przypadkach będzie „+”. W jednostce budżetowej występuje tylko jedno konto, na którym księgujemy plan wydatków. Zgodnie z rozporządzeniem na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan Finansowy wydatków oraz jego zmiany. Zatem zwiększenie planu księgujemy na stronie Wn ze znakiem „+”, a zmniejszenie także na stronie Wn ze znakiem „-”. Po uzupełnieniu wszystkich danych zapisujemy ustawienia (rysunek 2). Taką samą czynność powtarzamy dla opcji Eksport różnicowy plany wydatków. Dopiero po ustawieniu tych dwóch opcji system będzie w stanie zaksięgować plan.

Uruchomienie funkcjonalności.

Dokument eksportu różnicowego  będzie księgowany w Dzienniku księgowań w gałęzi Dokumenty planistyczne. Aby uruchomić opcję księgowania planu należy przejść do modułu Planowanie do edycji interesującego nas dokumentu planistycznego ( budżetu) i z górnego menu Operacje wybierać opcję Eksport różnicowy planu do dokumentu planistycznego ( rysunek 3).  Postęp procesu będzie widoczny w postaci  rejestru zdarzeń. Po zakończeniu księgowania system poinformuje nas komunikatem o zakończeniu operacji. System automatycznie przeniesie nas do dokumentu księgowego, w którym możemy podejrzeć stworzony dekret ( rysunek 4). Aby zapisać stworzony dokument musimy nadać mu numer własny. Eksport różnicowy dokumentów planistycznych jest możliwy tylko dla dokumentów posiadających status Podpisany.

W dokumencie planistycznym ( budżecie bądź jego zmianie) dodano sekcje Powiązany dokument księgowy, w którym wyświetla się numer powiązanego dokumentu eksportu różnicowego ( rysunek 5).  

Należy pamiętać, że każdy dokument planistyczny ( budżet) można zaksięgować tylko raz. Zatem jeśli po wykonaniu eksportu różnicowego planu  stwierdzimy, że obliczenia nie są poprawne to w celu wykonania ponownego eksportu różnicowego planu należy wpierw usunąć istniejący już dokument eksportu różnicowego. Dokument ten należy usunąć w module Dziennik księgowań w gałęzi Dokumenty planistyczne. 

Data publikacji: 12-08-2011

Tagi: foka, finanse

Przydatne obrazy

Rys.5
Rys.4
Rys.3
Rys.2
Rys.1

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij