Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Informacja o podpisie elektronicznym na Wniosku o umorzenie i Zawiadomieniu o zmianie należności

W wersji opatrzonej numerem 1.07.025 w celu poprawnej wysyłki Wniosku o umorzenie oraz Zawiadomienia o zmianie należności do właściwego Urzędu Skarbowego poprzez platformę EPUAP wprowadzono poniższe zmiany.

Na wydrukach Wniosku o umorzenie i Zawiadomienia o zmianie należności dodano klauzulę Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

W celu pojawienia się klauzuli na wydruku użytkownik w pierwszej kolejności powinien skonfigurować teksty podpisów. W celu skonfigurowania podpisu użytkownik winien wprowadzić go w module Konfiguracja -> Słowniki -> Słowniki użytkownika  -> KP Upomnienie - Osoby wystawiające.

Przykładowo

Dokument podpisany podpisem elektronicznym

Z upoważnienia Burmistrza

mgr Anna Nowak

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat

Klauzula będzie wyświetlana na wydruku Wniosku o umorzenie w momencie kiedy użytkownik wybierze opcję Dołącz podpis elektroniczny oraz wybierze odpowiedni podpis.

Klauzula będzie wyświetlana na wydruku Zawiadomienia o zmianie należności objętej tytułem wykonawczym w momencie kiedy użytkownik w sekcji Podpis elektroniczny zaznaczy opcję Dołącz informację o podpisie elektronicznym a następnie wybierze podpis z rozwijalnej listy.

 

Data publikacji: 06-06-2019

Tagi: foka, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij