Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Księgowanie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jst.

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 66 § 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów.

Przeniesienie następuje zawsze na wniosek podatnika i na podstawie umowy w formie pisemnej zawartej między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a podatnikiem, a za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uważa się dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. Dla zakończeniem procedury wygaśnięcie zobowiązania wymagane jest wydanie decyzji stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy pierwszej instancji.
 
Podstawą księgowania na odpowiednim koncie analitycznym do konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych (Rysunkek 1), będzie zgodnie z § 4 ust.2, pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz.1375) umowa lub inny dokument, z których w szczególności wynika określony w art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Sposób księgowania:
Na stronie Ma konta 221 księguje się wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jst, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), w korespondencji z odpowiednim kontem planu kont urzędu (np. 310;011,020) a w rozrachunku podatkowym wybieramy jako Rodzaj operacji: „Potrącenie” (Rysunkek 2).
 

Data publikacji: 05-10-2011

Tagi: foka, finanse

Przydatne obrazy

Rysunek 2.
Rysunek 1.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij