Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Masowy wymiar 2017

W poniższym artykule podpowiadamy co należy sprawdzić i skonfigurować, aby operacja masowego wymiaru w roku 2017 odbyła się sprawnie i bezproblemowo.

Przed przystąpieniem do operacji masowego wymiaru zalecamy upewnić się czy:
 
1. utworzyliśmy stawki podatkowe na 2017
2. utworzyliśmy nowe szablony numeracji dla decyzji i znaki sprawy
3. skopiowaliśmy tekstów do raportów na rok 2017 i uaktualniliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami
4. w stawkach podatkowych określiliśmy kwotę Jednorazowej płatności w przypadku podatku nie przekraczającego kwoty 100 zł
5. wprowadziliśmy wszystkie zmiany w DP zgłoszone dotychczas przez podatników

 
Masowy wymiar ( wykonanie naliczenia podatku)

Z lewego drzewka nawigacyjnego wybieramy Operacje -> masowy wymiar ( znajdą się tam wszystkie DP, które nie będą miały zrobionego wymiaru na 2017 rok)
 
1.Wykonujemy 1 do 3 testowych wymiarów ( aby w przypadku błędu  nie usuwać całego masowego naliczenia) sprawdzamy czy system dobrze wyliczył kwotę podatku i podzielił na raty
 
2. Sprawdzamy czy liczba aktywnych DP dla osób fizycznych ( w tym celu na liście uruchamiamy szybkie filtrowanie po kolumnie Typ podatnika i wskazujemy tylko osoby Fizyczne (F) zgadza się z liczbą wierszy podaną w masowym wymiarze. W tym celu na liście danych podatkowych PN-Fizyczne kolumnę Uwzględniaj w wymiarze umieszczamy w polu „Upuść nagłówek kolumny, aby pogrupować”, następnie zwijamy wszystkie grupy i sprawdzamy czy na liście występuje grupa False – osoby znajdujące się w tej grupie nie będą brane pod uwagę podczas tworzenia masowego wymiaru. Takie DP należy sprawdzić i ewentualnie zaznaczyć w nich opcje Uwzględniaj w masowym wymiarze.
 
Po sprawdzeniu w/w czynności możemy wykonać masowy wymiar dla wszystkich podatników fizycznych.

Po zastosowaniu szybkiego filtra tylko na osoby fizyczne ( dla osób prawnych nie robimy masowego wymiaru, gdyż oni indywidualnie co roku składają deklaracje) należy zaznaczyć z klawiszem Shift całą listę i kliknąć prawym klawiszem myszy (tak, żeby lista się nie odznaczyła) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zaznacz, a następnie wybrać ikonę Generuj, która rozpocznie proces tworzenia wymiarów.

*** Wybranie opcji Zaznacz wszystkie spowoduje zaznaczenie wszystkich rekordów, także tych ukrytych osób prawnych. Dlatego prosimy nie używać tej opcji.


Po wyliczeniu wymiaru przed wygenerowaniem dokumentów sprawdzamy wyrywkowo kilka wymiarów ( kwoty, podział rat, przeliczniki w składnikach).
 
Zalecamy wykonywanie  masowego wymiaru i  masowych dokumentów osobno z racji, iż jest to bardziej przejrzyste i korzystne w przypadku wykrycia ewentualnych błędów na etapie naliczenia.
 
Stworzenie dokumentów dla wymiarów

Gdy już naliczymy wymiar ( kwotę podatku) możemy wygenerować decyzje.

Z lewego drzewka nawigacyjnego wybieramy Operacje –> masowe dokumenty (znajdą się tam wszystkie wymiary, które będą miały zrobiony wymiar na 2017 rok).

W tym roku nie należy wystawiać decyzji poniżej kwoty 6,20 zł. Zatem przed przystąpieniem do wygenerowania decyzji należy zastosować się do poniższej instrukcji:

Zmianę przepisu związanego z niewystawianiem decyzji poniżej określonego progu ( dla roku 2017 jest to kwota 6,20 zł) użytkownik może zaimplementować samodzielnie we własnym zakresie wykorzystując dotychczasowe funkcjonalności programu Wydra.

W trybie indywidualnym użytkownik będzie podejmował samodzielnie decyzję, czy dokument wymiarowy zostanie wystawiony czy też nie. Będzie także samodzielnie decydował, czy odpisywać wszystkie składniki opodatkowania w przypadku, jeśli zobowiązanie podatkowe w skali roku z kwoty powyżej progu (wymiar na 20 zł) przejdzie na poniżej progu (dokument aneksowy -15 zł).

Po obliczeniu wymiaru, w module Nieruchomości->Operacje->Masowe dokumenty można skorzystać z funkcjonalności filtrów zaawansowanych, aby wyszukać te wymiary, dla których uznajemy, że decyzje powinny być wystawione. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne mogą to być np. takie filtry:

1. Jeśli ktoś uznaje, że wystawiane powinny być tylko te decyzje, dla których podatek przed zastosowaniem ulg i zwolnień jest powyżej progu, w filtrze zaawansowanym winien wybrać opcję: Kwota łącznie przed ulgami; większe lub równe; 7,00 zł.

2. Jeśli ktoś uznaje, że wystawiane powinny być decyzje, dla których podatek po zastosowaniu ulg i zwolnień jest powyżej progu, w filtrze zaawansowanym winien wybrać opcję: Kwota łącznie; większe lub równe; 7,00 zł.

Po zastosowaniu filtra z progiem do 7 zł należy zaznaczyć z klawiszem Shift całą listę bądź wybrany zakres np. jeden rejon ( wyfiltrowany szybkim filtrem bądź filtrem zaawansowanym) i kliknąć prawym klawiszem myszy (tak, żeby lista się nie odznaczyła) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zaznacz.

*** Wybranie opcji Zaznacz wszystkie spowoduje zaznaczenie także ukrytych filtrem kwot czyli tych poniżej 7 zł. Dlatego prosimy nie używać tej opcji
.

Uzupełnić górną sekcję o szablony autonumeracji, datę (należy uzupełnić wszystkie pola dat i numerów, żadne nie może zostać puste) oraz znak sprawy ( nie jest on obligatoryjny) i wybrać ikonę Generuj.

Generowanie dokumentów można podzielić według własnych potrzeb np. generować dokumenty po rejonach, adresach itp.
 
Drukowanie decyzji
 
Dobrze przemyślana akcja drukowania zaoszczędzi Państwu wiele pracy i czasu. Drukowania decyzji dokonujemy z gałęzi Dokumenty wg roku należności-> Adresaci decyzji.
 
Drukowanie decyzji z gałęzi Adresaci Decyzji Osoba fizyczna pozwala na drukowanie decyzji po miejscowości. Podatnik główny wydrukuje się przy swojej miejscowości, a współwłaściciel przy swojej. Ogranicza to późniejsze, ręcznie sortowanie decyzji.

Wydruk najlepiej wykonać w ramach jednego rejonu.
 
Sortowanie należy wykonywać za pomocą kolumn Miejscowość -adresat, ulica - adresat, nr domu – adresata ( z użyciem klawisz Shift)
 
Najlepiej wydruk robić na jednym komputerze i po wydrukowaniu stawić flagę, która oznacza, iż oflagowane decyzje zostały już wydrukowane.
 
Dodatkowo system pozwala na przygotowanie dla sołtysów/gońców listy podpisów doręczeń z danego rejonu – wydruk nosi nazwę Rejestr decyzji- potwierdzenie doręczenia.

Wydruk najlepiej wykonać od razu po wydruku decyzji. Mając zaznaczoną nadal listę DP dla danej miejscowości/regionu klikamy Drukuj i wybieramy Rejestr decyzji- potwierdzenie doręczenia. Następnie wybieramy dogodne dla nas sortowanie i drukujemy.
 
W przypadku wątpliwości  i problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego mailowo pod adresem: pomoc@nowoczesnyurzad.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 624 00 804.
 

Data publikacji: 10-02-2017

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij