Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Masowy wymiar w module Przekształcenie Użytkowania Wieczystego 2022 po zmianie stawek VAT na 23% .

Aplikacja Wydra została przygotowana do zmian w przepisach związanych z wprowadzeniem od dnia 01.01.2022 r. podatku VAT w module PUW na mocy postanowień wyroku TSUE. Przed pobraniem wersji należy wykonać zmianę stawek. Prosimy o pilne zapoznanie się z artykułem !!!

INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.2.2021  MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekształcenia z mocy prawa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów dnia 29 grudnia 2021 r.

Zgodnie z interpretacją MF:  
„Konsekwencją podjętego przez TSUE rozstrzygnięcia jest natomiast konieczność zmiany sposobu traktowania na gruncie VAT czynności przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych we własność, ustanowionego przed 1 maja 2004 r. (czyli uznania ich za odrębną dostawę towarów), które to czynności nie były dotąd uznawane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.”
„..Ww. opłaty, jako wynagrodzenie z tytułu dokonanej czynności przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych ustanowionych w ustawie o VAT. Mając na względzie treść art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, jak również art. 29a ust. 6 pkt 1, zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, uznać należy, że otrzymane przez dotychczasowego właściciela gruntu opłaty zawierają już w sobie podatek VAT (są tzw. kwotami brutto).”

Nowości w Wydrze:

1) Pole Podstawa Brutto, wg którego wyliczany jest Wymiar z metodą Wyliczania VAT: „w stu” (od brutto do netto);

2) Operacja wyliczania masowego pól składników Przekształcenia UW na liście Składników:
- wylicz Podstawę Brutto (wg Podstawy Netto) = iloczyn Podstawy Netto i wprowadzonego mnożnika
  • - wylicz Podstawę Netto (wg Podstawy Brutto) = iloraz Podstawy Brutto i wprowadzonego dzielnika

  • Podstawa Brutto zostanie automatycznie uzupełniona przy aktualizacji sytemu Wydra do wersji 2.08.026 pod warunkiem wykonania przed aktualizacją  czynności opisanych w załączonej instrukcji - instrukcja do pobrania w lewym oknie strony.

  • 3) Operacja masowej zmiany stawki VAT na liście Danych (Ustaw wartość pola VAT) aby użytkownicy nie musieli wykonywać tej czynności na każdej Danej indywidualnie.
     

Data publikacji: 08-02-2022

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij