Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Nowa wersja programu Foka.

Już niedługo ukaże się kolejna wersja programu Foka. Wersja ta została opatrzona numerem 1.5.473. Poniżej opis zmian jakie dla Państwa przygotowaliśmy.

 1. Poprawiono w zestawieniu obrotów i sald błędną obsługę kont szczegółowych podatników
 2. Dodano blokadę mechanizmu przeksięgowań podatkowych w przypadku użytkownika zalogowanego do komórki organizacyjnej.
 3. Poprawiono wstawianą treść zapisów w dekretach przeksięgowania podatkowego sposobem transformacji.
 4. Poprawiono ucinanie numeru faktur na rejestrze VAT sprzedaży.
 5. Dodano w raporcie realizacji wydatków - w regionie Dokumentów filtr Dzienniki Księgowe.
 6. Poprawiono wyświetlanie na fakturze sprzedaży opisu np - obciążenie odwrotne.
 7. Na raporcie "Rozrachunki podatkowe" dodano możliwość wyboru stylu wydruku (standardowy, lub oszczędny) a także zmodyfikowano wygląd tabeli.
 8. Na raporcie "Rozrachunki podatkowe" dodano możliwość filtrowania według oznaczenia należności.
 9. Zmodyfikowano generowanie pozycji asygnaty - zostaną uwzględnione także nieuregulowane koszty upomnienia dla zapłaconej zaległości.
 10. Dodano nowe przeglądarki zapisów podatkowych oraz poprawiono ich wydajność.
 11. Na wszystkich raportach pomocy publicznej dodano możliwość wyboru podmiotu - jednostkę, jednostkę macierzystą lub organ wykonawczy.
 12. Na masowym wydruku upomnień poprawiono numerację w stopce.
 13. Naprawiono drukowanie upomnień z podglądu konta szczegółowego podatnika.
 14. Przystosowano wydruk faktury korygującej do wydruku masowego.
 15. Wprowadzono udoskonalenia do raportu "Karta kontowa - rozrachunki podatkowe".
 16. Dokonano optymalizacji masowego generowania paragonów w celu przyśpieszenia wykonania procedury.
 17. Dodano nowe przeglądarki zapisów podatkowych oraz poprawiono ich wydajność.
 18. Zmieniono sposób importu z EGB. Przypisy z karty opłat grupowane są według kodu płatnika.
 19. Dodano wyświetlanie statusu sprawozdania w wersji drukowanej. Status drukowany jest w przypadku, gdy jest inny niż "Podpisany".
 20. Dodano możliwość masowej zmiany statusu paragonów. Dodano w menu "operacje" sekcje "Nadaj/Odbierz" dla statusu "Zatwierdzone".
 21. Raport nalepek na upomnienia ujednolicono z systemem Wydra, oraz dodano opcję pokazywania pola na podpis i datę doręczenia.
 22. Zmodyfikowano wydruk "Upomnienia". Dodano opcję wstawiania na potwierdzenie odbioru informacji z KPA oraz możliwość wyboru nadawcy (jednostka, organ wykonawczy lub jednostka macierzysta).Treść informacji z KPA znajduje się w słowniku użytkownika "KP - ustawień raportów".
 23. Dodano możliwość określenia sposobu odksięgowania zapisów w rozłożeniu na raty (rodzaj storna).
 24. Podczas edycji rachunków bankowych dodano sprawdzanie czy istnieje już jakiś rachunek domyślny, jeśli istnieje - nie będzie możliwe zaznaczenie rachunku jako domyślny.
 25. Poprawiono wyświetlanie rachunku zaznaczonego jako domyślny w dokumencie księgowym.
 26. W kreatorze upomnień umożliwiono wyłączenie grupowania zapisów.
 27. Poprawiono błąd podczas robienia korekty faktury z terminem płatności słownie.
 28. W katalogu programu umieszczono folder z instrukcją programu.
 29. W module Ewidencji Vat dodano filtr podobny do istniejącego w dzienniku księgowań. Filtr zawiera pola: data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania, kontrahent, okres, numer dokumentu, kategoria vat.
 30. Dodano ustawienie umożliwiające wyłączenie podpowiedzi słownika TERYT.
 31. Dodano ostrzeżenie o potrzebie wypełnienia pól sekcji Termin Płatności. Faktura, w której sekcja Termin płatności jest pusta nie zostanie zapisana do czasu uzupełnienia wymaganych pól.
 32. Poprawiono eksport dokumentów księgowych.
 33. W serwisie komunikacyjnym dodano parametr Dysponent, który poprawi błąd związany z eksportem oraz importem sprawozdań typu 50W, 27ZZ, 50D.
 34. Poprawiono raport "Realizacja wydatków" w zakresie działania filtra "Typ dokumentu".
Opisy nowych funkcjonalności zostaną opisane w kolejnych postach.

Data publikacji: 30-07-2012

Tagi: foka, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij