Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Obliczania skutków udzielonych ulg i zwolnień w module Odpady

Od wersji programu opatrzonej numerem 2.08.007 w module Odpady dodano mechanizm obliczania skutków udzielonych zwolnień i ulg. Został on zbudowany w oparciu o tożsame mechanizmy użyte w module Nieruchomości. Poniżej zamieszczamy instrukcję konfiguracji programu w celu korzystania z tej funkcjonalności

1.    Dodanie nazw stosowanych ulg i zwolnień

Użytkownik wprowadza nazwy ulg i zwolnień, z których będzie korzystał.
W tym celu w module Administracja -> Słowniki systemu -> Słowniki systemowe -> Odpady –  dodaje nazwy ulg.

2.    Konfiguracja nowo dodanych ulg i zwolnień

W tym celu w module Administracja -> Wydra -> Konfiguracja odpadów -> Ulgi użytkownik uzupełnia odpowiednio poszczególne pola:

Procent ulgi - użytkownik ustala procent, o który zostanie obniżona opłata,
Pole wyboru „określony indywidualnie” – przy zaznaczeniu tego pola wartość podana w polu Procent ulgi zostaje automatycznie wyczyszczona oraz pole to zostaje zablokowane do edycji. Użytkownik korzystając z tak utworzonej ulgi, określa indywidualnie dla danego składnika opodatkowania procent o który zostanie obniżona opłata,
Kolejność – użytkownik określa w jakiej kolejności ulgi będą wyświetlane, gdzie 1 określa początek listy,
Pole wyboru „Wyliczaj skutki” – użytkownik decyduje czy wprowadzana ulga ma być uwzględniana przy wyliczaniu skutków.

W przypadku gdy pole wyboru „wyliczaj skutki” nie zostanie zaznaczony, ulga nie będzie uwzględniana w wyliczanych skutkach.

3.    Określenie sposobu liczenia skutków aktualnych ulg i zwolnień

W module Administracja -> Wydra -> Ustawienia programu -> Ustawienia -> Zakładka Odpady użytkownik określa Sposób liczenia skutków gminnych mając do wyboru poniższe możliwości:

- Wg aktualnych danych podatkowych
W danej podatkowej ustawiane są wszystkie aktualne daty zakończenia składników na datę liczenia skutków.
Liczony jest wymiar na rok ustawiony w dacie wyliczenia skutków. Następnie dla tak samo zmodyfikowanej danej podatkowej liczone są skutki po usunięciu wszystkich ulg gminnych.
Kwotą skutków gminnych jest różnica między wyliczonym wymiarem z ulgami a wymiarem bez ulg.

- Wg aktualnego wymiaru (bez względu na datę wymiaru)
Brany jest aktualny wymiar dla danej podatkowej w roku ustawionym w dacie skutków. Jeśli wymiar istnieje, to brana jest aktualna postać danej podatkowej i kontynuowane jest wyliczenie wg metody z punktu 1.

- Wg daty zaksięgowania

Dla każdego z podatków brany jest najpóźniejszy dokument z datą zaksięgowania mniejszą lub równą dacie wyliczenia skutków. Następnie brana jest aktualna postać danej podatkowej dla takiego wymiaru i liczone są skutki wg metody z punktu 1.

Po przejściu powyższych kroków użytkownik może rozpocząć przydzielanie ulg i zwolnień do odpowiednich składników opodatkowania.

Data publikacji: 03-07-2017

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij