Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Otwarcie roku 2016 – krok 8 ( bilans otwarcia)

W księgowości podatkowej bez bilansu otwarcia ciężko cokolwiek sprawdzić i przyjąć wpłatę, dlatego system umożliwia wykonanie bilansu otwarcia już 4 stycznia bez potrzeby zamykania roku. Jednak nie warto się z nim spieszyć, gdy nie jesteśmy do końca pewni, że wszystkie księgowania są już uzgodnione. W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa nowy, ulepszony generator bilansu otwarcia.

Operację przeniesienia bilansu otwarcia wykonujemy w module Konfiguracja -> Bilans otwarcia. Dodajemy nowy dokument, ustawiamy w nim kontrole bilansowania na poziome dekretu, a następnie z górnego menu Operacje wybieramy opcję -> Generuj BO.

Nowy Generator BO pozwala na generowanie wielku dokumentów bilasnu otwarcia. Dotyczas istniała możliwość stworzenia automatycznie tylko dwóch dokumentów dla kont podatkowych oraz pozostałych. Nowy generator pozwala wygenerować dokumenty według:

  1. dziennika ksiegowań ( zapisy z dzienników częściowych np. unijnego mogą znajmować się w osobnym dokumencie BO)
  2. rodzaju konta (dla każdego rodzaju konta możemy utworzyć oddzielny dokument. Zatem możemy do jednego dokumnetu wygenerować wszystko, bądź osobno dokument dla kont bilansowych i osobno dla pozabilanosowych)
  3. numeru konta (dla każdego konta lub grupy wybranych kont możemy wygenerować osobne dokumenty np. dla kont podatku leśnego, rolnego i nieruchomości osoby dokument, osobny dla użytkowania wieczystego, osobno dla odpadów, osobno dla hipotek)
  4. rodzaju rozrachunku (możemy utworzyć osobne dokumenty BO dla kont rozrachunków podatkowych, budżetowych oraz kont bez rozrachunków)

  • Opcja filtruj rozrachunki jest domyślnie odznaczona. Jej zaznacznie powoduje uaktywnienie się przycisków dotyczących rozrachunków. Jeśli chcemy generować BO tylko dla kont podatkowych na liście rozrachunków musimy odhaczyć pozostałe opcje (rysunek 1).

Wprowadzenie takiego podejścia pozwala na generowanie BO z różnych typów należności, w różnym czasie bez potrzeby czekania, aż np. w całym urzędzie zostanie uzgodnione BO dla kont podatkowych. Np. odpady komunalne mogą wygenerować dokument BO o nazwie „odpady” już 4 stycznia, zaś dzierżawa może wygenrować swój dokumnet dopiero 31 stycznia.

Sposób podziału kont podczas generowania BO jest dowolny i zależy od preferencji danej jednostki. Przed przystąpieniem do generowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy chcemy mieć jeden dokument BO dla wszystkich kont podatkowych ( tak jak było dotychczas) czy jednak wygodniej byłoby gdyby każdy podatke czy opłata miała swój dokument.

Gdy bilans otwarcia zostanie utworzony w osobnych dokumentach dla każdego podatu/opłaty w przypadku wystąpienia niezgodności kwot lub błędu podczas generowania, nie będzie konieczności usuwania całego BO podatkowego i tworzenia zamieszania w całej ksiegowości podatkowej. Wówczas usuniemy tylko błędny dokument.

Bilans otwarcia dla podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości zalecamy wykonywać łącznie w jednym dokumencie BO.

 

Ważne, aby, przed stworzeniem bilansu otwarcia dla należności podatkowych uruchomić kreator przeksięgowania nadpłat i rozksięgować nadpłaty. Wykonanie tej operacji przyczyni się do zmniejszenia ilości pozycji w Bilansie Otwarcia. Jeśli np. u podatnika występuje zarówno nadpłata jak i należności, to po uruchomieniu kreatora przeksięgowań nadpłata pokryje, choć część zaległości i na BO pojawią się tylko zaległość.

Należy pamiętać, że po stworzeniu, BO w nowym roku nie należy dokonywać już modyfikacji na kontach podatników w 2015 i nie przesyłać już do roku 2015 żadnych dokumentów z Wydry. A jeśli już to zrobimy należy w 2015 ręcznie zmienić stan bilansu otwarcia.

Bilans otwarcia dla kont nie podatkowych można stworzyć dopiero po zamknięciu roku.

Dla jednostek, które nie mają zamiaru 4 stycznia tworzyć bilansu otwarcia podpowiadamy, że w kasie ( oraz w przelewnie przychodzącym) istnieje mechanizm podglądania należności z roku ubiegłego. Po wejściu w Wyszukiwarkę pozycji prosimy wybrać opcję Operacje-> Odśwież dla rok 2015. Wówczas system pokaże nam zaległości danego podatnika. Przez pewien czas na koncie podatnik będzie widniała nadpłata, która zlikwiduje się automatycznie po wygenerowaniu bilansu otwarcia.

Jeśli podczas generowania bilansu otwarcia w procesach wystąpią jakiekolwiek błędy lub bilans otwarcia nie będzie zgadzał się z bilansem zamknięcia prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego.

Przed wygenerowaniem Bilansu otwarcia prosimy upewnić się czy kwalifikatory i zadania zostały przekopiowanie z zeszłego roku.

Po wygenerowaniu bilansu otwarcia możemy do nowego roku przekopiować upomnienia, wezwania do zapłaty, rozłożenia na raty oraz tytuły wykonawcze. Nigdy nie należy kopiować tych rzeczy przed stworzeniem bilansu otwarcia.

Nie należy kopiować upomnień/wezwań itp. jeśli nie mamy wygenerowanego  bilansu otwarcia DLA WSZYTKICH KONT PODATKOWYCH, ponieważ wówczas upomnienia i wezwania nie przypną się do odpowiednich rat.

GENEROWANIE UPOMNIEŃ/TYTUŁÓW ITP. ODBYWA SIĘ W RAMACH WSZYTKICH KONT PODATKOWYCH.

TYLKO BILANSE OTWARCIA MOŻNA TWORZYĆ OSOBNO DLA KAŻDEGO KONTA.

Jeśli stwierdzą Państwo, że wygenerowany bilans otwarcia jest błędny albo coś w nim nie pasuje można go oczywiście usunąć. Należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, po usunięciu Bilansu otwarcia należy usunąć wszystkie przekopiowane z 2015 roku upomnienia, wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze. Ponieważ ponowne stworzenie, BO nie spowoduje automatycznego połączenie się tych należności z upomnieniami czy tytułami.

Data publikacji: 21-12-2015

Tagi: foka, finanse

Przydatne obrazy

Bilans otwarcia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij