Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Prewspółczynnik i współczynnik VAT

W wersji 1.7.14.21 aplikacji Foka udostępniliśmy dla Państwa funkcjonalność pozwalającą na wprowadzanie faktur zakupowych z uwzględnieniem wyliczonego przez JST prewspółczynnika i współczynnika VAT. Poniżej zamieszczamy instrukcję konfiguracji programu i ewidencjonowania faktur zakupowych celem ich prawidłowego wykazania w deklaracji VAT-7 i plikach JPK z uwzględnieniem współczynników.

1. Ustawienie wartości prewspółczynnika i współczynnika VAT.

W module Konfiguracja -> Stawki i prewspółczynniki VAT -> Prewspółczynniki stawek VAT domyślnie umieszczona została wartość 100%  dla  prewspółczynnika i współczynnika VAT. Wybór tej wartości w trakcie wprowadzania faktury zakupu oznacza, że podatek VAT z faktury podlega odliczeniu w całości (rysunek1).

Jednostki, które będą stosowały częściowe odliczenie podatku VAT ustawiają indywidualnie wartość prewspółczynnika i współczynnika dodając ich wartości do listy używając przycisku Dodaj znajdującego się na dole ekranu ( słownik dla wspólczynnika i prewspółczynnika jest wspólny). Po wyborze przycisku Dodaj należy wypełnić sekcję Prewspółczynniki VAT wymaganymi danymi (patrz rysunek 2 - dodanie prewspółczynnika), (patrz rysunek 3 - dodanie współczynnika). Wprowadzone dane zapisujemy przy użyciu ikony Zapisz i Zamknij na dole ekranu.


2. Wprowadzanie faktury zakupowej.

W zakresie wprowadzania faktury zakupowej zmiany nastąpiły na zakładce VAT. Wpierw w zakładce VAT wypełniamy pola Domyślny prewspółczynnik i Domyślny współczynnik.

Warianty odliczenia podatku VAT:

Odliczenie całkowite:
Jeżeli odliczamy podatek VAT z całości faktury wypełniamy pola wartością 100%.
Brak odliczenia: Jeżeli podatek VAT nie podlega odliczeniu pól nie wypełniamy. Przyjmują one automatycznie wartość 0.
Odliczenie częściowe: W przypadku częściowego odliczenia faktury w polach Domyślny prewspółczynnik i Domyślny współczynnik wybieramy z listy rozwijanej właściwe stawki procentowe odliczenia VAT (rysunek 4)

W następnym kroku w pozycjach VAT dodajemy kolejne pozycje faktury z podziałem na stawki VAT i możliwe odliczenie VAT. Po uzupełnieniu domyślnych wartośći współczynnika i prewspóczynnika możemy te wartości edytowąć także z poziomu pozycji.

Przykład częściowego odliczenia faktury z 23% stawką VAT przedstawia rysunek 5.

Możliwe jest także wprowadzenie faktury zakupowej dla, której z jednej pozycji odliczamy całość podatku VAT, a z drugiej pozycji odliczamy tylko część podatku. Rysunek 6 pokazuje przykład wprowadzenia takiej faktury. Właściwą wartość prewspółczynnika i współczynnika dla danej pozycji faktury wybieramy z listy rozwijanej w kolumnie Prewspółczynnik i kolumnie Współczynnik.


Każdorazowo prosimy o sprawdzenie czy kolumny: Netto (współczynnik), VAT (współczynnik) oraz Typ Zakupu są wypełnione. DANE Z TYCH PÓŁ BĘDĄ PREZENTOWANE W PLIKU JPK_VAT I DEKLARACJI VAT-7.                                                                                                                                                    


Data publikacji: 29-05-2017

Tagi: foka, finanse

Przydatne obrazy

Rysunek 7.
Rysunek 6.
Rysunek 5.
Rysunek 4.
Rysunek 3.
Rysunek 2.
Rysunek 1.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij