Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

RODO - Cel przetwarzania danych osobowych

Od wersji opatrzonej numerem 2.08.012.14 została wprowadzona do programu możliwość wprowadzania celu przetwarzania danych i źródła danych.

Ustawienia dotyczące celu przetwarzania danych i źródła danych.
a) Cel przetwarzania danych
Słownik celów przetwarzania danych osobowych został umieszczony w słownikach użytkownika a pozycje w nim zawarte jeśli zostały już użyte, nie mogą zostać usunięte. Do każdej pozycji słownika został dodany opis działania celu oraz dodatkowe parametry ustalające, które pola mają być dostępne.

Cel przetwarzania danych, został podzielony na:
a) Postepowanie podatkowe
b) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych (Art. 7 pkt 3)
W przypadku wybrania tej opcji (Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych), konieczne jest
- wprowadzenie daty początkowej, od której wycofanie zgody ma obowiązywać
- numer wniosku/pisma, na podstawie którego dokonuje się operacji
Fakultatywne jest wprowadzenie daty końcowej dla wycofania zgody - jej wprowadzenie będzie oznaczać, że w podanym okresie czasu kontrahent nie bedzie widoczny w rejestrze osób."
c) Prawo do sprostowania danych (art. 16)
d) Prawo do usunięcia danych/ prawo do bycia zapomnianym ( art. 17)
Opcja powoduje, że wybrane dane dotyczące osoby zostaną zanonimizowane. Lista pól, które będą anonimizowane, zawiera słownik Administracja-> Wydra-> Ustawienia programu-> Ustawienia.(zakładka) RODO. Anonimizacja polega na bezpowrotnej zamianie wartości we wskazanych polach na losowy ciąg znaków lub cyfr (w zależności od typu pola).
!!! Anonimizacja nie ma zakresu czasowego i nie można tej operacji cofnąć !!!"
e) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
W przypadku wybrania tej opcji (Prawo do ograniczenia przetwarzania), konieczne jest
- wprowadzenie daty początkowej, od której wycofanie zgody ma obowiązywać
- numer wniosku/pisma, na podstawie którego dokonuje się operacji
Fakultatywne jest wprowadzenie daty końcowej dla ograniczenia przetwarzania - jej wprowadzenie będzie oznaczać, że w podanym okresie czasu kontrahent nie będzie widoczny w rejestrze osób.
f) prawo do przenoszenia danych ( art. 20)
g) prawo do sprzeciwu (art. 21)
W przypadku wybrania tej opcji (Prawo do sprzeciwu), konieczne jest
- wprowadzenie daty początkowej, od której wycofanie zgody ma obowiązywać
- numer wniosku/pisma, na podstawie którego dokonuje się operacji
Fakultatywne jest wprowadzenie daty końcowej dla sprzeciwu - jej wprowadzenie będzie oznaczać, że w podanym okresie czasu kontrahent nie bedzie widoczny w rejestrze osób
h) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
i) decyzja organu nadzorczego o czasowym lub całkowitym ograniczeniu przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania (art. 58 pkt 2f)
W przypadku wybrania tej opcji (Decyzja organu nadzorczego o czasowym lub całkowitym ograniczeniu przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania), konieczne jest
- wprowadzenie daty początkowej, od której wycofanie zgody ma obowiązywać
- numer wniosku/pisma, na podstawie którego dokonuje się operacji
Fakultatywne jest wprowadzenie daty końcowej dla ograniczenia przetwarzania - jej wprowadzenie będzie oznaczać, że w podanym okresie czasu kontrahent nie będzie widoczny w rejestrze osób

b) Źródła danych
Słownik źródeł danych został umieszczony w słownikach użytkownika a pozycje w nim zawarte jeśli zostały już użyte, nie mogą zostać usunięte. Istnieje jedynie możliwość dezaktywowania danej pozycji, za pomocą odznaczenia checkbox’a Pozycja aktywna.

Słownik źródeł danych zawiera pozycje:
- Dane z transmisji z systemu ELUD
- Zeznanie podatkowe
- Podanie
- Ustalenie telefoniczne
- E-mail
- Dane z KEP
- Inne
- System zewnętrzny.

Przy jakich operacjach użytkownik będzie korzystał z celu przetwarzania i źródła danych?
Możliwość wskazania celu przetwarzania i źródła danych będzie możliwa przy wykonywaniu następujących czynności.
• Rejestr osób
- dodawanie / edycja,
- wprowadzanie nowej osoby,
• Operacje masowe, zmieniające dane osobowe
- Rejestr osób -> Ustaw wartość pola ->
Miejscowość zam.
Adres korespondencyjny – miejscowość
Adres korespondencyjny taki sam jak adres zamieszkania
Ulica zamieszkania
Poczta Poczta zam.
Kod pocztowy zam.
Adres korespondencyjny - poczta
Adres korespondencyjny - kod pocztowy

- Masowa synchronizacja z ELUD
- Uzupełnij kody TERYT
 

Data publikacji: 24-09-2018

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij