Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

UWAGA: Masowa aktualizacja przeliczników dla użytków gruntowych dla wszystkich danych podatkowych

W wersji 2.05.002 została dodana funkcja pozwalająca wykonać operację masowej aktualizacji przeliczników dla użytków gruntowych dla wszystkich danych podatkowych. Prosimy wszystkie Jednostki o pilne pobranie tej wersji oraz zapoznanie się z niniejszym instruktażem. Nie zalecamy wykonywania tej operacji na własną rękę, według własnego pomysłu ponieważ jest to operacja wykonywana na całości danych w systemie i wykonując ją nieumiejętnie możemy przeoczyć coś istotnego.

Od 2016 roku obowiązują nowe przeliczniki dla:

•    grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
•    rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
•    grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
•    grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
•    grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel

Poniżej opis etapów jakie należy wykonać, aby operacja przebiegła pomyślnie.

Krok 1

Wykonujemy aktualizację systemu Wydra do najnowszej wersji 2.05.002.

Krok 2

Obligatoryjnie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w systemie wykonujemy kopię bazy danych w celach bezpieczeństwa.

Krok 3


Obligatoryjnie wykonać porządkowanie bazy danych.


W tym celu z lewego drzewka nawigacyjnego wybieramy Operacje-> Porządkowanie bazy.
Wówczas system przeniesienie konta podatników, którzy już nie mają aktywnych składników do danych Nieaktywnych.

Dla Dzierżaw i Użytkowania wieczystego oraz Odpadów prosimy nie stosować tej operacji samodzielnie. Przed włączeniem porządkowania prosimy o kontakt z naszym działem. Ponieważ system przeniesie do Nieaktywnych także wszystkie DP, które mają wskazany sposób wyliczenia wymiaru z podanej kwoty, zaś w odpadach sezonowców.

Krok 4


Operacje tą należy wykonywać tylko na jednym komputerze, najlepiej na serwerze, ponieważ jest to maszyna najbardziej wydajna i operacja potrwa najkrócej.

Po wykonaniu dwóch pierwszych kroków przystępujemy do uruchomienia masowej operacji aktualizacji przeliczników dla użytków gruntowych na wszystkich danych podatkowych.

W tym celu przechodzimy do modułu Nieruchomości -> Dane podatkowe (DP) -> PN - Wszystkie, a następnie w oknie wyszukiwarki klikamy Szukaj. System wyświetli wówczas wszystkie dane podatkowe. Z dolnej sekcji spisujemy ilość danych podatkowych ( Rysunek 1).

UWAGA: Operacji tej nie można wykonać jednorazowo dla wszystkich danych podatkowych znajdujących się na liście, ponieważ jest to bardzo obciążająca serwer operacja i w Jednostkach, które posiadają bardzo dużo Danych podatkowych operacja ta mogłaby zostać przerwana ze względu na obciążenie komputera, co mogłoby spowodować tylko częściową zamianę przeliczników w wybranych DP, co nie jest przez Nas pożądanym wynikiem.

W celu bezpiecznego wykonania operacji należy zaznaczyć jednorazowo z listy maksymalnie do 4 tysięcy wierszy ( lepiej mniej niż więcej niż 4 tysiące).

W Jednostkach o bardzo dużej liczbie danych podatkowych zalecamy rozpoczęcie wykonywania operacji pod koniec dnia pracy, ponieważ obciążenie serwera tą operacją jest bardzo duże i zauważalne będzie spowolnienie pracy we wszystkich pozostałych systemach. Jeśli mają Państwo możliwość, najlepiej zdalnie po godzinach pracy urzędu uruchamiać co jakiś czas kolejne partie danych podatkowych.


Podsumowując w przypadku Gminy, która posiada np. 12 tysięcy danych podatkowych funkcja masowej operacji aktualizacji przeliczników musi zostać uruchomiona trzy razy po 4 tysiące DP.

Przystępując do szczegółów. Na wskazanej liście DP zaznaczamy z pomocą klawisza Shift do 4 tysięcy wierszy (Rysunek 2).

Następnie klikamy prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję Podziel składniki 2016 (Rysunek 3).

Po wybraniu tej opcji rozpocznie się proces aktualizacji przeliczników, którego zaawansowanie będzie widoczne w postaci paska postępu (Rysunek 4).

Po zakończeniu operacji znów klikamy prawym klawiszem myszy (tak, żeby lista się nie odznaczyła) i z menu kontekstowego wybieramy opcję Ustaw flagę np. zieloną (Rysunek 5 i 6).

Oflagowanie przeliczonych już wierszy jest bardzo pomocne. Wówczas w łatwy sposób możemy odnaleźć pominięte DP.


Po wykonaniu pierwszej partii zaznaczamy kolejną ( do 4 tysięcy wierszy) i powtarzamy operację Podziel składniki 2016, a po jej zakończeniu stawiamy flagę.

Operację powtarzamy tak długo ( po 4 tys. wierszy), aż przeliczymy wszystkie dane podatkowe (Rysunek 7).

Krok 4

Po wykonaniu operacji Podziel składniki 2016 należy sprawdzić efekty wykonanej operacji. Należy upewnić się czy wszystkie użytki gruntowe posiadają nowe (aktualne) przeliczniki.

W celu sprawdzenia stanu składników opodatkowania przechodzimy do gałęzi Zestawienie składników opodatkowania. Następnie w polu stan na ustawiamy datę 2016-01-01. Następnie klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Szybkie filtrowanie. Dokonujemy filtrowania po kolumnie Rodzaj podatku – w wolne pole pod nazwą kolumny wpisujemy R ( czyli podatek rolny) (Rysunek 8).

Następnie w polu „Upuść nagłówek kolumny aby pogrupować” umieszczamy najpierw kolumnę Oznaczenie uż. gruntowego, a następnie Przelicznik oraz używamy opcji Zwiń wszystkie grupy (Rysunek 9).

Uzyskamy wówczas obraz jak na Rysunku 9. Następnie musimy sprawdzić indywidualnie czy dla każdej grupy użytków gruntowych znajdują się tylko aktualne przeliczniki. W tym celu otwieramy plusikiem pierwsza grupę czyli B-Ł i sprawdzamy jakie mamy rodzaje przeliczników. Zgodnie z zmianami, wszystkie B-Ł mają posiadać przelicznik 1. Następnie otwieramy kolejną grupę B-Ps, potem kolejną B-R i dla każdej sprawdzamy czy przelicznik jest właściwy ( Rysunek 10)

Otwieramy po kolei każdą grupę i dokonujemy sprawdzenia.
W ramach grupy całość ma wykazywać aktualny przelicznik np. dla Lz-Ł aktualny przelicznik to 0,2. Na Rysunku 11 widać, że w ramach Lz-Ł występuje jeszcze stary przelicznik 0,75. Wówczas należy rozwinąć plus przy przeliczniku 0,75 i sprawdzić  indywidualnie DP, w której występuje ten problem.

Po sprawdzeniu całej listy przeliczników możemy przystąpić do wygenerowania masowego wymiaru na rok 2016.

Przed przystąpieniem do operacji masowego wymiaru zalecamy upewnić się, iż:

1.    utworzyliśmy stawki podatkowe na 2016
2.    utworzyliśmy nowe szablony numeracji dla decyzji i znaki sprawy
3.    skopiowaliśmy tekstów do raportów na rok 2016 i uaktualniliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami
4.    zmieniliśmy opis stawki podatkowej dla gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz dokonaliśmy stosownych zmian w składnikach opodatkowania
5.    w stawkach podatkowych określiliśmy kwotę Jednorazowej płatności w przypadku podatku nie przekraczającego kwoty 100 zł
6.    wprowadziliśmy zmiany w zakresie preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych ( jeśli Gmina je posiada)
7.    wprowadziliśmy zmiany w zakresie ulgi żołnierskie (jeśli Gmina ją posiada)
8.    dokonaliśmy modyfikacji w DP, w których występowała współwłasność garaży wielostanowiskowych w budynku mieszkalnym (jeśli Gmina je posiada)


Masowy wymiar ( wykonanie naliczenia podatku)

Z lewego drzewka nawigacyjnego wybieramy Operacje -> masowy wymiar ( znajdą się tam wszystkie DP, które nie będą miały zrobionego wymiaru na 2016 rok)
 
- robimy 1 do 3 testowych wymiarów ( aby w przypadku błędu  nie usuwać całego masowego naliczenia) sprawdzamy czy system dobrze wyliczył kwotę podatku i podzielił na raty
 
- sprawdzamy czy liczba aktywnych DP zgadza się z liczbą wierszy podaną w masowym wymiarze
 
Po sprawdzeniu w/w czynności możemy wykonać masowy wymiar dla wszystkich podatników. Po wyliczeniu wymiaru przed wygenerowaniem dokumentów sprawdzamy wyrywkowo kilka wymiarów ( kwoty, podział rat, przeliczniki w składnikach).
 
Zalecamy wykonywanie  masowego wymiaru i  masowych dokumentów osobno z racji, iż jest to bardziej przejrzyste i korzystne w przypadku wykrycia ewentualnych błędów na etapie naliczenia.

 
Stworzenie dokumentów dla wymiarów

Gdy już naliczymy wymiar ( kwotę podatku) możemy wygenerować decyzje.

Z lewego drzewka nawigacyjnego wybieramy Operacje –> masowe dokumenty (znajdą się tam wszystkie wymiary, które będą miały zrobiony wymiar na 2016 rok).

Od tego roku nie należy wystawiać decyzji poniżej kwoty 6,10 zł. Zatem przed przystąpieniem do wygenerowania decyzji należy zastosować się do poniższej instrukcji:

Zmianę przepisu związanego z niewystawianiem decyzji poniżej określonego progu ( dla roku 2016 jest to kwota 6,10 zł) użytkownik może zaimplementować samodzielnie we własnym zakresie wykorzystując dotychczasowe funkcjonalności programu Wydra.

W trybie indywidualnym użytkownik będzie podejmował samodzielnie decyzję, czy dokument wymiarowy zostanie wystawiony czy też nie. Będzie także samodzielnie decydował, czy odpisywać wszystkie składniki opodatkowania w przypadku, jeśli zobowiązanie podatkowe w skali roku z kwoty powyżej progu (wymiar na 20 zł) przejdzie na poniżej progu (dokument aneksowy -15 zł).

Po obliczeniu wymiaru, w module Nieruchomości->Operacje->Masowe dokumenty można skorzystać z funkcjonalności filtrów zaawansowanych, aby wyszukać te wymiary, dla których uznajemy, że decyzje powinny być wystawione. Ze względu na wątpliwości interpretacyjne mogą to być np. takie filtry:

1. Jeśli ktoś uznaje, że wystawiane powinny być tylko te decyzje, dla których podatek przed zastosowaniem ulg i zwolnień jest powyżej progu, w filtrze zaawansowanym winien wybrać opcję: Kwota łącznie przed ulgami; większe lub równe; 7,00 zł.

2. Jeśli ktoś uznaje, że wystawiane powinny być decyzje, dla których podatek po zastosowaniu ulg i zwolnień jest powyżej progu, w filtrze zaawansowanym winien wybrać opcję: Kwota łącznie; większe lub równe; 7,00 zł.

Po zastosowaniu filtra z progiem do 7 zł należy zaznaczyć z klawiszem Shift całą listę bądź wybrany zakres np. jeden rejon ( wyfiltrowany szybkim filtrem bądź filtrem zaawansowanym) i kliknąć prawym klawiszem myszy (tak, żeby lista się nie odznaczyła) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zaznacz ( Rysunek 12).

Uzupełnić górną sekcję o szablony autonumeracji, datę oraz znak sprawy i wybrać ikonę Generuj.

Generowanie dokumentów można podzielić według własnych potrzeb np. generować dokumenty po rejonach, adresach itp.
 
Drukowanie decyzji
 
Dobrze przemyślana akcja drukowania zaoszczędzi Państwu wiele pracy i czasu. Drukowania decyzji dokonujemy z gałęzi Dokumenty wg roku należności-> Adresaci decyzji.
 
Drukowanie decyzji z gałęzi Adresaci Decyzji Osoba fizyczna pozwala na drukowanie decyzji po miejscowości. Podatnik główny wydrukuje się przy swojej miejscowości, a współwłaściciel przy swojej. Ogranicza to późniejsze, ręcznie sortowanie decyzji.


Wydruk najlepiej wykonać w ramach jednego rejonu.
 
Sortowanie należy wykonywać za pomocą kolumn Miejscowość -adresat, ulica - adresat, nr domu – adresata ( z użyciem klawisz Shift)
 
Najlepiej wydruk robić na jednym komputerze i po wydrukowaniu stawić flagę, która oznacza, iż oflagowane decyzje zostały już wydrukowane.
 
Dodatkowo system pozwala na przygotowanie dla sołtysów/gońców listy podpisów doręczeń z danego rejonu – wydruk nosi nazwę Rejestr decyzji- potwierdzenie doręczenia.
 
W przypadku wątpliwości  i problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego mailowo pod adresem: pomoc@nowoczesnyurzad.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 624 00 83.

Data publikacji: 22-01-2016

Tagi: piol, finanse

Przydatne obrazy

Rysunek 12.
Rysunek 11.
Rysunek 10.
Rysunek 9.
Rysunek 8.
Rysunek 7.
Rysunek 6.
Rysunek 5.
Rysunek 4.
Rysunek 2.
Rysunek 3.
Rysunek 1.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij