Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Wydruk zestawienia składników opodatkowania

Do tej pory, w celu uzyskania wydruku listy składników opodatkowania z podziałem na ich typy oraz kwoty podatku należało na liście składników opodatkowania zastosować różnorodne filtry i grupowania. W jednej z ostatnich aktualizacji wprowadziliśmy dla Państwa ułatwienie w tym zakresie. W gałęzi wymiarowej został stworzony kreator, który automatycznie wyświetli interesujące Państwa dane. Dzięki takiemu rozwiązaniu przygotowanie zestawień dla Rady Gminy czy prognozowanych wpływów podatkowych stanie się czytelniejsze i z pewnością sprawniejsze.

W celu uruchomienie wyżej opisanego mechanizmu należy przejść do modułu Nieruchomości , a następnie wybrać gałąź Wymiary. Na dole gałęzi znajduje się element o nazwie Zestawienie oznaczeń składników.

W celu uzyskania odpowiedniego zestawienia należy:
 
1. Wskazać rok podatkowy dla, którego chcemy uzyskać zestawienie.
2. Wskazać datę do ,której system ma pobrać dane.
3. Określić metodę wyliczenia.
 
a) Wg powierzchni:
 
Do wyliczenia wartości system pobiera sumę składników aktywnych danego dnia (wskazanych w polu „Stan na”). Podczas generowania zestawienia system sprawdza ważność każdego składnika i do wyliczeń bierz tylko składniki aktywne na wskazany dzień. Dla tych składników podawana jest powierzchnia oraz kwota podatku.
 
Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, iż przy wyborze tej metody w kolumnie Suma podstaw opodatkowania uzyskamy wartość poprawną. Natomiast w kolumnach: Suma podatku przed zastosowaniem ulg oraz Suma podatku po zastosowaniu ulg wartość może być nie poprawna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest pobieranie do wyliczeń tylko składników aktywnych. Zatem składnik obowiązujący od stycznia do marca jest składnikiem na dzień dzisiejszy już nieaktywnym, jednak składnik ten został swego czasu opodatkowany i naliczono do niego podatek.
 
NASZA RADA: Jeśli zależy Państwu na rzetelnej sumie podstaw opodatkowania należy skorzystać z tej metody.
 
b) Wg kwoty:
 
Do wyliczenia wartości system pobiera sumę składników, które były użyte do wyliczenia wymiaru. Podczas generowania zestawienia system sprawdza czy kwota podatku z danego składnika wchodzi w okres do danego dnia ( wskazanego w polu „Stan na”). Zatem wskazując „Stan na 2015-09-30” do wyliczeń system nie uwzględni składników z później dokonanych wymiarów np. z października.
 
Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, iż przy wyborze tej metody w kolumnach: Suma podatku przed zastosowaniem ulg oraz Suma podatku po zastosowaniu ulg uzyskamy wartość poprawną. Natomiast w kolumnie Suma podstaw opodatkowania wartość może być nie poprawna. Dzieje się tak dlatego, iż system w kolumnie suma podstaw opodatkowania dodaje wszystkie składniki, dla których był wyliczony wymiar do danej daty ( także składniki na dzień dzisiejszy już nieaktualne),
 
NASZA RADA: Jeśli zależy Państwu na rzetelnej wartości kwoty podatku należy skorzystać z tej metody.
 
4.       Wybrać typ podatnika ( fizyczny/inny bądź oba)
5.       Wybrać interesujące oznaczenia podatkowe.
6.       Kliknąć w ikonę Generuj znajdującą się w prawym, dolnym rogu okna.
 
Uzyskane zestawienie można od razu wydrukować lub wyeksportować do Excela.

Data publikacji: 05-10-2015

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij