Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Zmiana opisu stawki podatkowej dla gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

Zgodnie z art. Art.5 ust. 1 pkt 1 1b) Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 1) od gruntów (...) (b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni.

Zmianę nazwy stawki podatkowej użytkownik może wykonać we własnym zakresie. W tym celu należy przejść do modułu Administracja->Słowniki użytkownika->Oznaczenia podatkowe.

Możliwe są dwa warianty wprowadzenia zmiany:

Wariant I
- Zmiana nazwy dotychczasowego oznaczenia podatkowego. Wchodzimy do oznaczenie GJ i wpisujemy nową nazwę oznaczenia.

Wariant II - Utworzenie nowej pozycji (oznaczenie podatkowego) w brzmieniu obowiązującym od roku 2016 ( dodajmy nowe oznaczenie). Następnie w gałęzi Konfiguracja podatków->Od nieruchomości wybrać ikonę Dodaj i wypełnić formatkę (w „Oznaczenie podatkowe” wybrać nowe dodane oznaczenie „np. GJS”, a w polu „Jednostka miary” wybrać „ha”)

W ostatnim kroku należy przejść do gałęzi Wydra -> Konfiguracja podatków -> Stawki podatkowe wybrać rok 2016 i w sekcji „Stawki w podatku od nieruchomości” odszukać nowe oznaczenie  i wpisać stawki, czyli 4,58 zł.
 

Wariant I posiada następujące zalety oraz wady:
Zalety:
1. Szybkie wprowadzenie zmiany
2. Brak konieczności wykonywania zmian w składnikach opodatkowania na danej podatkowej.
Wady:
1. Zmieniona nazwa pojawi się także na wydrukach dokumentów (wymiar/aneks) już wystawionych ( za lata ubiegłe) lub nowo wystawianych w latach ( korekty za lata ubiegłe), w których obowiązywało inne brzmienie tej nazwy.

Wariant II posiada następujące zalety oraz wady:
Zalety:
1. Brzmienie stawki nie zmienia się na już wystawionych dokumentach (wymiar/aneks za lata ubiegłe)
Wady:
1. Zwiększy się liczba oznaczeń podatkowych.
2. Należy z rokiem 2016 w składnikach opodatkowania zakończyć z datą 2015-12-31 obowiązywanie składnika w dotychczasowym brzmieniu i z datą 2015-12-31 przypisać ( dodać na nowo) składnik w brzmieniu nowym.

Aby oszacować, ile takich składników opodatkowania byłoby do ewentualnej zmiany, należy w module Nieruchomości->Dane Podatkowe->Zestawienie składników opodatkowania wykorzystać Filtr zaawansowany – zastosować filtrowanie po dotychczasowym oznaczeniu GJ.

 

Data publikacji: 19-01-2016

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij