Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Zmiana przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz

W wersji 2.08.010.13 udostępniliśmy dla Państwa nowy przelicznik powierzchni użytków rolnych klasy VIz.

Dotychczasowy przelicznik powierzchni użytków rolnych klasy VIz w czterech okrę-gach podatkowych ustalany był zgodnie z ogólną zasadą. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie  art. 4 ust. 9. ust. 5-7 u.p.r, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu. Norma prawna wynikająca z art. 4 ust. 9 u.p.r. stanowi, że w przypadku braku przelicznika dla rodza-jów (klas) powierzchni użytków rolnych wymienionych wprost w ustawie podatkowej, należy zastosować przelicznik, w którym 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy. 

Po opublikowaniu Interpretacji Ogólnej Nr. PS2.8401.5.2017 Ministra Rozwoju Fi-nansów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz wchodzących w skład gospodarstw rolnych, użytki te przelicza się na hektary przeliczeniowe według takich samych przeliczników w da-nym okręgu podatkowym, jakie zostały określony w art. 4. ust. 5 u.p.r. dla użytków rolnych klasy VI.

Aktualny przelicznik powierzchni zgodnie z Interpretacją jest widoczny w module Administracja – Wydra – Konfiguracja podatków – Przeliczniki powierzchni.

Konfiguracja składników opodatkowania wg aktualnego przelicznika

W celu wygenerowania wymiaru wg aktualnego przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz należy zamknąć dotychczasowe składniki opodatkowania z datą 31-12-2017 i otworzyć je ponownie z datą 31-12-2017. Składniki opodatkowania klasy VIz można wyselekcjonować z poziomu modułu Nieruchomości – Dane podatkowe – Zestawienie składników opodatkowania poprzez umieszczenie kolumny o nazwie Klasa w miejscu: Upuść nagłówek kolumny aby pogrupować (Rys. 1).
 

Data publikacji: 16-01-2018

Tagi: piol, finanse

Przydatne obrazy

Rysunek 1.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij