Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Zmiana zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynku mieszkalnym - zniesienie odpowiedzialności solidarnej między współwłaścicielami

Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Powyżej zacytowana zmiana prawna nie generuje zmian w programie Wydra. Użytkownicy mogą wprowadzić odpowiednie zmiany we własnym zakresie.

Zmiany te można wprowadzić na trzy sposoby. Wybór sposobu zależy od Państwa indywidualnej decyzji/preferencji.

Poniżej opis każdego z proponowanych przez nas sposobów.

Wariant I
Jeżeli dotychczasowy współwłaściciel garażu wielostanowiskowego jest także właścicielem innych nieruchomości, należy przenieść ten "fragment" nieruchomości (garażowej) przenieść do istniejącej danej podatkowej.

Wariant II

Dla każdego dotychczasowego współwłaściciela garażu wielostanowiskowego można utworzyć oddzielną daną podatkową niezależnie od tego, czy danemu współwłaścicielowi przypisana jest już Dana podatkowa.

Wariant III
Pozostawić stan dotychczasowy, czyli wszyscy współwłaściciele garażu wielostanowiskowego na jednej danej podatkowej.

Sugerujemy przyjęcie rozwiązania opisanego w wariancie 1, ponieważ umożliwia:
1. Wystawienie jednej decyzji ustalającej w przypadku, gdy współwłaściciel garażu jest jednocześnie właścicielem lokalu mieszkalnego
2. Zapewnia pełną jednoznaczność rozliczeń i późniejszej windykacji (upomnienia, tytuły wykonawcze) w programie FoKa

Wariant II ma wg nas pewne wady, ponieważ:
1. Współwłaściciel garażu wielostanowiskowego i właściciel mieszkania otrzymuję dwie decyzje ustalające, a tym samym
2. Podwajane są koszty doręczeń decyzji, a także - w przypadku nierozliczonych rozrachunków - prowadzonej windykacji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie przewidujemy w programie rozliczania częściami ułamkowymi współwłaścicieli w przypadku przyjęcia wariantu III. Rozwiązanie takie generuje całą serię komplikacji z późniejszą identyfikowalnością rozrachunków konkretnych współwłaścicieli w programie FoKa.

Sugerujemy, aby garaże wielostanowiskowe stanowiły oddzielne oznaczenie podatkowe. Dzięki temu będzie możliwa szybka identyfikacja tego typu przedmiotów opodatkowania.
 

Data publikacji: 19-01-2016

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij