Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Zmiany w adresach korespondencyjnych

Od wersji 2.08.005 do sytemu Wydra wprowadziliśmy dużą zmianę w zakresie adresów korespondencyjnych. Do tej pory podatnik mógł posiadać tylko jeden adres korespondencyjny, który był używany we wszystkich danych podatkowych. Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom od najnowszej wersji programu umożliwiliśmy podawanie różnych adresów korespondencyjnych dla poszczególnej danej podatkowej.

Dotychczas adres korespondencyjny był ściśle związany z osobą. Jednak często zdarzały się przypadki, iż dla podatku od nieruchomości dany podatnik podawał adres korespondencyjny A, zaś dla kartoteki użytkowania wieczystego adres korespondencyjny B. Obecnie jedynym wyjściem obsłużenia takiego przypadku było wprowadzenie do bazy osób danego podatnika podwójnie z różnymi adresami korespondencyjnymi.

Po ukazaniu się nowej wersji systemu adres korespondencyjny będzie ściśle związany z daną podatkową, co oznacza, że dla poszczególnej danej podatkowej będziemy mogli podać inny adres korespondencyjny.

                                                              Funkcjonowanie nowego mechanizmu:

Dla nowo dodanej osoby:

W przypadku dodawania nowej osoby do rejestru osób, gdy adres korespondencyjny jest taki sam jak adres zamieszkania wówczas adres korespondencyjny definiowany w tym miejscu zostanie zastosowany we wszystkich danych podatkowych, w których figuruje dany podatnik.

W przypadku gdy adres korespondencyjny jest różny od adresu zamieszkania, wówczas należy odznaczyć pole Adres korespondencyjny taki sam jak adres zamieszkania i zapisać osobę (rys.1) Następnie przejść do listy danych podatkowych dodać konto szczegółowe i podpiąć pod nie wcześniej założonego podatnika. Po dodaniu podatnika przejść z zakładki Podatnicy do edycji danych podatnika i wybrać opcję, Edytuj adres korespondencyjny (rys.2). Następnie należy wpisać adres, który będzie obowiązywał tylko dla tej konkretnej danej podatkowej ( rys.3)

Dla osoby istniejącej już w bazie:

Dla istniejących już w rejestrze osób zostanie zachowany stary mechanizm dopóki użytkownik nie zaznaczy przy podatniku opcji Wiele adresów korespondencyjnych dla podatnika. Zaznaczenie tego pola umożliwi zdefiniowanie adresu korespondencyjnego dla danej osoby z poziomu szczegółów danej podatkowej (przechodząc do szczegółów danej podatkowej, zakładka Podatnicy, szczegóły podatnika, wybierając przycisk „Edytuj adres korespondencyjny” (rys.2) użytkownik będzie mógł podać adres korespondencyjny dla tej danej podatkowej (rys.3).

UWAGA !!!

Po zapisaniu danych osobowych odznaczenie pola Wiele adresów korespondencyjnych dla podatnika będzie niemożliwe. Tym samym nie będzie możliwości zrealizowania sytuacji, w której najpierw podatnik na każdej danej podatkowej będzie miał zdefiniowane różne adresy korespondencyjne, a potem zdecyduje się na jeden adres korespondencyjny w całym urzędzie. W takim przypadku użytkownik będzie musiał wykonać modyfikację we własnym zakresie zmieniając ręcznie adres korespondencyjny w każdej danej podatkowej, na której występuje.

Data publikacji: 30-03-2017

Tagi: piol, finanse

Przydatne obrazy

Rysunek 3
Rysunek 2
Rysunek 1

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij