Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Zmiany w upomnieniach

W związku z ogłoszeniem dnia 21 maja 2014 roku rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wprowadzono pewne zmiany do wzoru upomnienia. Poniżej opis jak wprowadzić te zmiany do naszego systemu.

Paragraf 4.1 rozporządzenia wskazuje elementy, które powinno zawierać upomnienie.

W punkcie 4 tego paragrafu mamy wskazanie, iż upomnienie musi zawierać rodzaj i wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych na dzień wystawienia upomnienia oraz stawki tych odsetek, wg której należy obliczać dalsze odsetki.

W najbliższym czasie przygotujemy zmianę wydruku upomnienia, dzięki której rodzaj i stawka odsetek będą wypełniały się automatycznie.

Jednak do tego momentu, jeśli chcą Państwo wystawiać upomnienia zgodne z rozporządzeniem można dodać sobie w module Administracja -> Wydra -> Konfiguracja tekstów do raportów -> 2014 -> Upomnienie – pouczenie wpis informujący o rodzaju i stawce odsetek. Może on wyglądać np. w taki sposób:

„ Odsetki na dzień wpłaty podatnik oblicza samodzielnie. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych na dzień wystawienia upomnienia wynosi 10 % w skali roku.”

 Punkt 6 paragrafu 4.1 wskazuje, iż na upomnieniu powinno znaleźć się pouczenie w sprawie skierowania postępowania na drogę postępowania egzekucyjnego.

Ten wymóg spełnimy dodając w module Administracja -> Wydra -> Konfiguracja tekstów do raportów -> 2014 -> Upomnienie - pouczenie dodatkową treść brzmiącą na  przykład w następujący sposób:

„W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspakajane są w pierwszej kolejności.”

Wpis ten jednocześnie spełnia wymóg z punku 5 rozporządzenia- wezwanie do wykonania obowiązku.

W najbliższym czasie przygotujemy także możliwość automatycznego uzupełniania się imienia, nazwiska oraz stanowiska słuzbowego osoby sporządzającej upomnienie.

Obecny wzór upomnienia znajdujący się w naszym systemie spełnia pozostałe wymogi określone w paragrafie 4.1 rozporządzenia z 21 maja.

Paragraf 4.2 rozporządzenie zezwala także na tworzenie upomnień dotyczących więcej niż jednej należności pieniężnej jeśli dotyczą one tego same zobowiązanego ( np. podatek i opłata za odpady). System Wydra obecnie umożliwia tworzenie takich upomnień. Jednak nadal nie wiadomo, czy praktyka tworzenia tzw. mieszanym upomnień przyjmie się w praktyce.

Data publikacji: 11-06-2014

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij