€/obrazki/Portal---Obrazki/2009-(wydania-od-123-do-146)/Powiat-Strzelecki---wydanie-124 (pl-PL)<br />Importing document:/obrazki/Portal---Obrazki/2009-(wydania-od-123-do-146)/Powiat-Strzelecki---wydanie-123 (pl-PL)<br />Importing document:/obrazki/Portal--€Obrazki/2008-(wydania-od-99-do-122)/Powiat-Strzelecki---wydanie-99 (pl-PL)<br />Importing document:/obrazki/Portal---Obrazki/2008-(wydania-od-99-do-122)/Powiat-Strzelec