Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Wyniki dla taga: foka

 • Otwarcie roku 2019 - instrukcja
  Tradycyjnie jak co roku publikujemy opis otwarcia roku księgowego, aby przejście do nowego roku było dla Państwa proste i bezproblemowe. Gdy 2 stycznia wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trze...
  data utworzenia: 20-12-2018
 • Kreator upomnień – zmiany w zakresie wyszukiwania zaległości
  W wersji systemu opatrzonej numerem 1.07.022.03 udostępniliśmy dla Państwa nowy filtr w kreatorze upomnień. Nowa funkcjonalność umożliwi wyszukanie kwoty zaległości biorąc pod uwagę sumę zaległości...
  data utworzenia: 13-11-2018
 • Dostosowanie systemu Foka do obsługi algorytmu SHA256
  W związku z koniecznością dostosowania systemu finansowo-księgowego FoKa do obsługi algorytmu SHA256 niezbędna jest aktualizacja bibliotek .NET Framework do wersji 4.7 na tych stanowiskach z, który...
  data utworzenia: 11-07-2018
 • Otwarcie roku 2018 - instrukcja
  Tradycyjnie jak co roku publikujemy opis otwarcia roku księgowego, aby przejście do nowego roku było dla Państwa proste i bezproblemowe. Gdy 2 stycznia wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trze...
  data utworzenia: 21-12-2017
 • Chwila refleksji nad księgowością w nowym roku 2018
  Do rozpoczęcia nowego roku księgowego pozostał niewiele czasu. Warto wykorzystać ten czas na przemyślenie zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić do planu kont czy uchwały budżetowej. Wcześniejsze prz...
  data utworzenia: 18-12-2017
 • Jak zaksięgować transakcje odwrotnego obciążenia?
  Transakcje odwrotnego obciążenia funkcjonują już w naszym systemie podatkowym od dłuższego czasu. Jednakże jak pokazują liczne zapytania użytkowników, stosowanie tego mechanizmu sprawia pewne trudn...
  data utworzenia: 18-12-2017
 • Nowe opcje eksportu różnicowego sprawozdań jednostkowych
  W najnowszej wersji systemu Foka wprowadziliśmy możliwość księgowania sprawozdań Rb-27s i Rb-28s do wielu dzienników księgowań. Funkcja ta z pewnością ułatwi księgowania w zakresie projektów unijny...
  data utworzenia: 13-12-2017
 • Sprawozdanie RB-30s
  Od wersji 1.07.017.02 udostępniliśmy dla Państwa możliwość sporządzenia w systemie sprawozdania RB-30s.
  data utworzenia: 05-12-2017
 • Odbiorca na dokumentach sprzedażowych
  W najnowszej wersji systemu opatrzonej numerem 1.07.017.02 do dokumentów sprzedażowych czyli faktur i rachunków sprzedaży wprowadziliśmy do sekcji Kontrahenta pole Odbiorca. Taki układ przyczyni si...
  data utworzenia: 04-12-2017
 • Kontrola przekroczenia planu
  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w wersji systemu opatrzonej numerem 1.7.16 udostępniliśmy dla Państwa nową funkcjonalność kontroli wydatków budżetowych, która pozwala odpowiednio szybko re...
  data utworzenia: 10-10-2017
 • Raport w postaci sprawozdania RB-27s RB-28s
  W wersji Foki opatrzonej numerem 1.7.016 została udostępniona dla Państwa funkcjonalność pozwalająca tworzyć raporty w postaci sprawozdań Rb-27s i Rb-28s. Zapraszamy do zapoznania się z opisem nowe...
  data utworzenia: 04-10-2017
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy zmodyfikować ewidencję tytułów wykonawczych, tak aby ułatwić Państwu proces egzekucji.
  data utworzenia: 27-09-2017
 • Korekta pliku JPK przy zamkniętym okresie obrachunkowym
  W wersji Foki opatrzonej numerem 1.7.016 została udostępniona dla Państwa funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie korekty jednolitych plików kontrolnych po zamknięciu okresu obrachunkowego. Do chw...
  data utworzenia: 27-09-2017
 • Prewspółczynnik i współczynnik VAT
  W wersji 1.7.14.21 aplikacji Foka udostępniliśmy dla Państwa funkcjonalność pozwalającą na wprowadzanie faktur zakupowych z uwzględnieniem wyliczonego przez JST prewspółczynnika i współczynnika VAT...
  data utworzenia: 29-05-2017
 • Otwarcie roku 2017 - wersja do druku
  Dziś zakończyliśmy publikację wpisów dotyczących otwarcia roku 2017. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i na bieżąco śledzili artykuły. Pełna wersja opisu (idealna do wydruku) znajduje się w niniej...
  data utworzenia: 30-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 20 ( zmiana teczek wysyłki do Protona)
  Jeśli w nowym roku upomnienia i wezwania mają wysyłać się do nowych teczek należy zmienić ustawienia synchronizacji z Protonem.
  data utworzenia: 30-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 19 (automatyczne logowanie się do nowego roku)
  Podczas logowania system domyślnie podpowiada rok bieżący. Jednak nie dzieje się to automatycznie, należy w ustawieniach programu dokonać zmiany roku na 2017.
  data utworzenia: 30-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 18 ( tytuły wykonawcze)
  Analogicznie do upomnień należy przekopiować tytuły wykonawcze. Te niezapłacone będą nam także potrzebne w nowym roku, z racji toczących się dalej postępować egzekucyjnych.
  data utworzenia: 30-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 17 ( upomnienia i wezwania do zapłaty)
  Nieopłacone lub częściowo opłacone upomnienia i wezwania do zapłaty także należy przenieść do nowego roku. Jest to konieczne, aby podczas wpłat system wiedział, że do danej raty istnieje upomnienie...
  data utworzenia: 30-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 16 ( rozłożenie na raty)
  W poprzednim roku mogą zostać rozłożenia na raty, które nie zostały jeszcze opłacone. Jeśli w nowym roku będziemy chcieli je odksięgować musimy je przenieść do bieżącego roku.
  data utworzenia: 29-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 15 ( generator sprawozdań)
  Jednostki, które chcą pozostać przy obecnych ustawieniach generatora sprawozdań, mogą w roku 2017 przekopiować generatory z poprzedniego roku.
  data utworzenia: 28-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 14 ( sprawozdania skarbowe)
  Jeśli jednostka prowadzi w programie FOKA sprawozdania skarbowe należy na nowo skonfigurować obsługiwane urzędy skarbowe.
  data utworzenia: 28-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 13 ( opcje planu kont)
  Poprawność wykonywanie raportów: realizacja wydatków i realizacja dochodów zależy do konfiguracji opcji planu konty.
  data utworzenia: 28-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 12 ( eksport różnicowy)
  Jeśli w roku 2017 chcemy wykonywać eksport różnicowy sprawozdań jednostkowych musimy skonfigurować opcje eksportu różnicowego (zarówno w organie jak i w jednostce).
  data utworzenia: 28-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 11 ( tytuły asygnat)
  Z kasą i rachunkiem bankowym nierozerwalnie związane są tytuły asygnat. System umożliwia skopiowanie tytułów asygnat z zeszłego roku.
  data utworzenia: 28-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 10 ( rachunki bankowe)
  Tak samo jak kasy w nowym roku należy skonfigurować także rachunki bankowe. Opis czynności znajdą Państwo w niniejszym wpisie.
  data utworzenia: 28-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 9 ( kasa)
  Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy skonfigurować w nowym roku są oczywiście kasy. Czynność tę najlepiej wykonać 30 grudnia po zamknięciu kas albo 2 stycznia zaraz po przyjściu do pracy.
  data utworzenia: 28-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 8 ( bilans otwarcia)
  W księgowości podatkowej bez bilansu otwarcia ciężko cokolwiek sprawdzić i przyjąć wpłatę, dlatego system umożliwia wykonanie bilansu otwarcia już 2 stycznia bez potrzeby zamykania roku. Jednak nie...
  data utworzenia: 16-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 7 ( automaty księgowań podatkowych)
  Jednostki, które w programie Foka prowadzą księgowość podatkową muszą dodatkowo ustawić automaty odpowiedzialne za automatyczne księgowanie należności podatkowych.
  data utworzenia: 16-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 6 ( kwalifikatory i zadania)
  Przed przystąpieniem do tworzenia bilansu otwarcia oraz kopiowania pozostałych ustawień należy wykonać kopiowanie kwalifikatorów oraz zadań z zeszłego roku.
  data utworzenia: 16-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 5 ( plan kont)
  Kolejnym krokiem otwarcia roku jest skopiowanie planu kont z zeszłego roku.
  data utworzenia: 15-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 4 ( konfiguracja budżetu)
  W celu wygenerowania planu kont z poprzedniego roku musimy najpierw ustalić konfigurację budżetu na rok 2017, czyli jaka podziałka klasyfikacji będzie występowała w planie dochodów i wydatków.
  data utworzenia: 15-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 3 ( utworzenie nowych szablonów numeracji)
  Jeśli chcą Państwo aby w nowym roku numeracja np. faktur, wyciągów bankowych, asygnat i pozostałych dokumentów zaczynała się od numeru 1 należy założyć nowe szablony autonumeracji. W ramach całego...
  data utworzenia: 15-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 2 ( otwarcie miesiąca stycznia)
  Dziś kolejny krok - otwarcie miesiąca. Zapraszamy do wspólnej pracy.
  data utworzenia: 15-12-2016
 • Otwarcie roku 2017 – krok 1 (otwarcie nowego roku)
  Tradycyjnie jak co roku publikujemy opis otwarcia roku księgowego, aby przejście do nowego roku było proste i bezproblemowe. Gdy 2 stycznia wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trzeba będzie ro...
  data utworzenia: 15-12-2016
 • Nowa funkcjonalność w wydruku Potwierdzenia Salda dla rozrachunków budżetowych
  Aktualnie w dokumentach Potwierdzenie Salda drukowany jest numer własny dokumentu np. faktury sprzedaży czy faktury zakupu. W przypadku potwierdzania sald należności informacja ta jest czytelna dla...
  data utworzenia: 15-12-2016
 • Otwarcie roku 2017
  Od dziś do końca grudnia będziemy publikować porady dotyczące otwarcia nowego roku księgowego 2017. Co kilka dni w programie będzie ukazywał się kolejny krok jaki należy wykonać, aby przygotować pr...
  data utworzenia: 06-12-2016
 • Chwila refleksji nad księgowością w nowym roku 2017
  Do rozpoczęcia nowego roku księgowego pozostał niecały miesiąc. Warto wykorzystać ten czas na przemyślenie zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić do planu kont czy uchwały budżetowej. Wcześniejsze pr...
  data utworzenia: 06-12-2016
 • Kopiowanie tytułów wykonawczych w części budżetowej
  W wersji opatrzonej numerem 1.07.014.01 w części budżetowej została dodana możliwość kopiowania wystawionych w poprzednim roku tytułów wykonawczych. Do chwili obecnej funkcjonalność ta była możliwa...
  data utworzenia: 10-11-2016
 • Zamykanie kasy przez innego użytkownika
  Od wersji opatrzonej nr 1.07.013.04 umożliwiliśmy przeprowadzenie operacji komisyjnego przekazania kasy innemu użytkownikowi, w przypadku niespodziewanej nieobecności pierwotnego kasjera.
  data utworzenia: 04-11-2016
 • Samodzielne usuwanie rozrachunków „widmo”
  Do tej pory jeśli w module Rozrachunki pojawił się tzw. rozrachunek „widmo”, czyli rozrachunek bez zapisu w dokumencie księgowym użytkownik każdorazowo kontaktował się z naszym działem w celu otrzy...
  data utworzenia: 28-10-2016
 • Dodanie możliwości eksportu nowych tytułów wykonawczych do formatu XML
  W wersji opatrzonej numerem 1.07.014.00 wprowadzona została możliwość eksportu nowych tytułów wykonawczych TW-1 do pliku XML. Dzięki dodanej funkcjonalności użytkownik może wygenerować tytuł wykona...
  data utworzenia: 26-10-2016
 • Wprowadzanie kontrahenta z tym samym NIP-em
  W wersji opatrzonej nr 1.07.014.01 umożliwiliśmy dodawanie wielu kontrahentów z tym samym nr NIP-em. Wcześniejsze wersje systemu nie zezwalały na dodanie kontrahenta, który posiadał numer NIP już ...
  data utworzenia: 17-10-2016
 • Dodanie statusu Zablokowany dla okresów obrotowych/budżetowych
  Podczas naszej codziennej pracy często spotykamy się z przypadkami gdzie Wymiar przesyła do systemu księgowego Foka dokumenty do uzgodnionych wcześniej księgowo okresów. Powoduje to powstanie niezg...
  data utworzenia: 07-10-2016
 • Dodanie kolumny „Kontrahent” na dekrecie
  W wersji opatrzonej numerem 1.07.014.00 w dokumencie księgowym w zakładce Dekret została dodana kolumna Kontrahent, która podczas księgowania na koncie rozrachunkowym będzie uzupełniała się o nazwę...
  data utworzenia: 23-09-2016
 • Centralizacja rozliczeń podatku VAT
  W związku ze zbliżającymi się ustawowymi terminami wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego i Centralizacji Rozliczeń VAT oraz licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczania faktur według współczynni...
  data utworzenia: 16-09-2016
 • Nowość w wydruku dokumentu planistycznego
  Od wersji opatrzonej numerem 1.07.013.06 dodaliśmy opcję umożliwiającą wydruk dokumentu planistycznego z podziałem na wybrane źródła finansowania.
  data utworzenia: 02-09-2016
 • Weryfikacja przekroczenia planu na sprawozdaniu Rb-28 s
  W okresach sprawozdawczych często otrzymujemy od Państwa pytania dotyczące kontroli przekroczenia planu w sprawozdaniu wydatkowym. Czy system Foka informuje o ewentualnych przekroczeniach? W niniej...
  data utworzenia: 15-07-2016
 • Księgowanie kosztów upominania w poleceniu księgowania – łączenie przypisu z upomnieniem
  Podczas kontaktów z Naszym Działem często pytają Państwo dlaczego pomimo zaksięgowania przypisu i wpłaty kosztów upominania system nadal w asygnatach podpowiada kwotę kosztów do pobrania. Dzieje si...
  data utworzenia: 24-06-2016
 • Lista preferowanych wierzycieli ustawowych
  W wersji opatrzonej numerem 1.07.013.00 dodaliśmy nową funkcjonalność usprawniającą wybór wierzyciela w sekcji F. Oznaczenie i wniosek wierzyciela na tytule wykonawczym.
  data utworzenia: 24-05-2016
 • Przedłużenie okresu współdziałania aplikacji Foka oraz systemu Windows XP i MS SQL 2005 (i wcześniej
  Ze względu na liczne prośby od Państwa uprzejmie informujemy, iż będziemy starali się zapewnić kompatybilność systemu Finansowo Księgowego Foka z systemem Windows XP oraz MS SQL 2005 (i wcześniejsz...
  data utworzenia: 24-05-2016
 • Kopiowanie tytułów wykonawczych do roku 2016 – wydano wersję poprawkową
  W ostatnim czasie odebraliśmy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących błędów występujących podczas kopiowania tytułów wykonawczych do roku 2016 oraz na braku ich podpięcia pod raty. Pragniemy poinformować...
  data utworzenia: 28-01-2016
 • Zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft m.in. dla systemu Windows XP oraz MS SQL 2005 (i w
  Ze względu na zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft m.in. dla systemu Windows XP oraz MS SQL 2005 (i wcześniejszych) uprzejmie informujemy, iż z końcem II kwartału 2016 r. planowana jes...
  data utworzenia: 18-01-2016
 • UWAGA: DOSTĘPNA NOWA WERSJA PROGRAMU FOKA 1.7.12.12
  Właśnie została wydana najnowsza wersja programu Foka o numerze 1.7.12.12. W związku z pracami dotyczącymi otwarcia roku 2016 prosimy Wszystkie Jednostki o jej niezwłoczne pobranie. Wersja ta zawie...
  data utworzenia: 31-12-2015
 • Import plików z Koncesji alkoholowych do Foki w roku 2016
  W celu poprawnego importowania plików w roku 2016 z programu Koncesje Alkoholowe do programu Foka należy zmienić numer automatu księgującego. Opis czynności jakie należy wykonać w obu programach w ...
  data utworzenia: 30-12-2015
 • Otwarcie roku - wersja do druku
  Dziś zakończyliśmy publikację wpisów dotyczących otwarcia roku 2016. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i na bieżąco śledzili artykuły. Pełna wersja opisu (idealna do wydruku) znajduje się w niniej...
  data utworzenia: 30-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 20 ( zmiana teczek wysyłki do Protona)
  Jeśli w nowym roku upomnienia i wezwania mają wysyłać się do nowych teczek należy zmienić ustawienia synchronizacji z Protonem.
  data utworzenia: 30-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 19 (automatyczne logowanie się do nowego roku)
  Podczas logowania system domyślnie podpowiada rok bieżący. Jednak nie dzieje się to automatycznie, należy w ustawieniach programu dokonać zmiany roku na 2016.
  data utworzenia: 30-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 18 ( tytuły wykonawcze)
  Analogicznie do upomnień należy przekopiować tytuły wykonawcze. Te niezapłacone będą nam także potrzebne w nowym roku, z racji toczących się dalej postępować egzekucyjnych.
  data utworzenia: 30-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 17 ( upomnienia i wezwania do zapłaty)
  Nieopłacone lub częściowo opłacone upomnienia i wezwania do zapłaty także należy przenieść do nowego roku. Jest to konieczne, aby podczas wpłat system wiedział, że do danej raty istnieje upomnienie...
  data utworzenia: 30-12-2015
 • UWAGA: PROSIMY NIE KOPIOWAĆ DO ROKU 2016 TYTUŁÓW ASYGNAT
  Kopiowanie tytułów asygnat na kolejny rok 2016 obarczone jest pewnym błędem, dlatego prosimy o wstrzymanie się z wykonaniem tej operacji, a Jednostki, które ją już wykonały o usunięcie w roku 2016...
  data utworzenia: 30-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 16 ( rozłożenie na raty)
  W poprzednim roku mogą zostać rozłożenia na raty, które nie zostały jeszcze opłacone. Jeśli w nowym roku będziemy chcieli je odksięgować musimy je przenieść do bieżącego roku.
  data utworzenia: 23-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 15 ( generator sprawozdań)
  Jednostki, które chcą pozostać przy obecnych ustawieniach generatora sprawozdań, mogą w roku 2016 przekopiować generatory z poprzedniego roku.
  data utworzenia: 22-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 14 ( sprawozdania skarbowe)
  Jeśli jednostka prowadzi w programie FOKA sprawozdania skarbowe należy na nowo skonfigurować obsługiwane urzędy skarbowe.
  data utworzenia: 21-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 13 ( opcje planu kont)
  Poprawność wykonywanie raportów: realizacja wydatków i realizacja dochodów zależy do konfiguracji opcji planu konty.
  data utworzenia: 21-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 12 ( eksport różnicowy)
  Jeśli w roku 2016 chcemy wykonywać eksport różnicowy sprawozdań jednostkowych musimy skonfigurować opcje eksportu różnicowego (zarówno w organie jak i w jednostce).
  data utworzenia: 21-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 11 ( tytuły asygnat)
  Z kasą i rachunkiem bankowym nierozerwalnie związane są tytuły asygnat. System umożliwia skopiowanie tytułów asygnat z zeszłego roku.
  data utworzenia: 21-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 10 ( rachunki bankowe)
  Tak samo jak kasy w nowym roku należy skonfigurować także rachunki bankowe. Opis czynności znajdą Państwo w niniejszym wpisie.
  data utworzenia: 21-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 9 ( kasa)
  Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy skonfigurować w nowym roku są oczywiście kasy. Czynność tę najlepiej wykonać 31 grudnia po zamknięciu kas albo 4 stycznia zaraz po przyjściu do pracy.
  data utworzenia: 21-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 8 ( bilans otwarcia)
  W księgowości podatkowej bez bilansu otwarcia ciężko cokolwiek sprawdzić i przyjąć wpłatę, dlatego system umożliwia wykonanie bilansu otwarcia już 4 stycznia bez potrzeby zamykania roku. Jednak nie...
  data utworzenia: 21-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 7 ( automaty księgowań podatkowych)
  Jednostki, które w programie Foka prowadzą księgowość podatkową muszą dodatkowo ustawić automaty odpowiedzialne za automatyczne księgowanie należności podatkowych.
  data utworzenia: 17-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 6 ( kwalifikatory i zadania)
  Przed przystąpieniem do tworzenia bilansu otwarcia oraz kopiowania pozostałych ustawień należy wykonać kopiowanie kwalifikatorów oraz zadań z zeszłego roku.
  data utworzenia: 17-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 5 ( plan kont)
  Kolejnym krokiem otwarcia roku jest skopiowanie planu kont z zeszłego roku.
  data utworzenia: 15-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 4 ( konfiguracja budżetu)
  W celu wygenerowania planu kont z poprzedniego roku musimy najpierw ustalić konfigurację budżetu na rok 2016, czyli jaka podziałka klasyfikacji będzie występowała w planie dochodów i wydatków.
  data utworzenia: 15-12-2015
 • Otwarcie roku 2016
  Od dziś do końca grudnia będziemy publikować porady dotyczące otwarcia nowego roku księgowego 2016. Co kilka dni w programie będzie ukazywał się kolejny krok jaki należy wykonać, aby przygotować pr...
  data utworzenia: 11-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 3 ( utworzenie nowych szablonów numeracji)
  Jeśli chcą Państwo aby w nowym roku numeracja np. faktur, wyciągów bankowych, asygnat i pozostałych dokumentów zaczynała się od numeru 1 należy założyć nowe szablony autonumeracji. W ramach całego...
  data utworzenia: 11-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 2 ( otwarcie miesiąca stycznia)
  Dziś kolejny krok - otwarcie miesiąca. Zapraszamy do wspólnej pracy.
  data utworzenia: 11-12-2015
 • Otwarcie roku 2016 – krok 1 (otwarcie nowego roku)
  Tradycyjnie jak co roku publikujemy opis otwarcia roku księgowego, aby przejście do nowego roku było proste i bezproblemowe. Gdy 4 stycznia wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trzeba będzie ro...
  data utworzenia: 11-12-2015
 • Chwila refleksji nad księgowością w nowym roku 2016.
  Do rozpoczęcia nowego roku księgowego pozostał niecały miesiąc. Warto wykorzystać ten czas na przemyślenie zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić do planu kont czy uchwały budżetowej. Wcześniejsze pr...
  data utworzenia: 11-12-2015
 • Interpretacja kolumn Przypis, Odpis oraz Umorzenie.
  W jaki sposób należy interpretować kolumnę Przypis, Odpis oraz kolumnę Umorzenie znajdujące się w Przeglądarce należności – Dane szczegółowe oraz w Ewidencji kont szczegółowych?
  data utworzenia: 07-12-2015
 • Nowa funkcjonalność - Przeglądarka dekretów
  Do chwili obecnej użytkownik chcąc znaleźć dekret musiał szczegółowo przeglądać pozycje z wyciągów bankowych, poleceń księgowania lub sprawdzać raporty takie jak: zapisy księgowe, czy też zestawie...
  data utworzenia: 28-10-2015
 • Nowy raport - Plan kont (Nowy)
  W wersji programu opatrzonej numerem 1.07.012.00 został dodany nowy Raport o nazwie Plan kont (Nowy).
  data utworzenia: 14-10-2015
 • Obsługa odsetek poniżej kwoty 8,70 zł na tytule wykonawczym
  Zgodnie z art 54 par.1 pkt 5 Ordynacji podatkowej nie pobiera się odsetek do 8,70 zł. Ten przepis dotyczy wierzyciela . Z kolei Urząd Skarbowy jest organem egzekucyjnym i działa na podst. art 27a ...
  data utworzenia: 17-09-2015
 • Nowości w asygnatach
  Od wersji 1.7.12 do asygnat dodaliśmy kilka nowych funkcjonalności, które ułatwią Państwu dotychczasową pracę w naszym programie.
  data utworzenia: 09-09-2015
 • Nowości w tytułach wykonawczych
  Od wersji 1.7.12 do wzoru nowych tytułów wykonawczych wprowadziliśmy kilka zmian i udogodnień, tak aby praca z nowymi wzorami stała się dla Państwa bardziej przejrzysta i przyjazna.
  data utworzenia: 03-08-2015
 • Import plików z Koncesji alkoholowych do Foki w roku 2015
  W celu poprawnego importowania plików w roku 2015 z programu Koncesje Alkoholowe do programu Foka należy zmienić numer automatu księgującego. Opis czynności jakie należy wykonać w obu programach w ...
  data utworzenia: 07-01-2015
 • Odsetki ustawowe w wysokości 8% od 23 grudnia 2014 r.
  Rada Ministrów obniżyła z dniem 23 grudnia 2014 r. wysokość odsetek ustawowych do 8% w stosunku rocznym. Wcześniej (od 15 grudnia 2008 r.) obowiązywała stawka 13%. Obecnie stawka odsetek ustawowych...
  data utworzenia: 31-12-2014
 • Otwarcie roku - wersja do druku
  Dziś zakończyliśmy publikację wpisów dotyczących otwarcia roku 2015. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i na bieżąco śledzili artykuły. Pełna wersja opisu (idealna do wydruku) znajduje się w niniej...
  data utworzenia: 29-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 20 ( zmiana teczek wysyłki do Protona)
  Jeśli w nowym roku upomnienia i wezwania mają wysyłać się do nowych teczek należy zmienić ustawienia synchronizacji z Protonem.
  data utworzenia: 29-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 19 (automatyczne logowanie się do nowego roku)
  Podczas logowania system domyślnie podpowiada rok bieżący. Jednak nie dzieje się to automatycznie, należy w ustawieniach programu dokonać zmiany roku na 2015.
  data utworzenia: 29-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 18 ( tytuły wykonawcze)
  Analogicznie do upomnień należy przekopiować tytuły wykonawcze. Te niezapłacone będą nam także potrzebne w nowym roku, z racji toczących się dalej postępować egzekucyjnych.
  data utworzenia: 29-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 17 ( upomnienia i wezwania do zapłaty)
  Nieopłacone lub częściowo opłacone upomnienia i wezwania do zapłaty także należy przenieść do nowego roku. Jest to konieczne, aby podczas wpłat system wiedział, że do danej raty istnieje upomnienie...
  data utworzenia: 29-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 16 ( rozłożenie na raty)
  W poprzednim roku mogą zostać rozłożenia na raty, które nie zostały jeszcze opłacone. Jeśli w nowym roku będziemy chcieli je odksięgować musimy je przenieść do bieżącego roku.
  data utworzenia: 29-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 15 ( generator sprawozdań)
  Jednostki, które chcą pozostać przy obecnych ustawieniach generatora sprawozdań, mogą w roku 2015 przekopiować generatory z poprzedniego roku.
  data utworzenia: 19-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 14 ( sprawozdania skarbowe)
  Jeśli jednostka prowadzi w programie FOKA sprawozdania skarbowe należy na nowo skonfigurować obsługiwane urzędy skarbowe.
  data utworzenia: 19-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 13 ( opcje planu kont)
  Poprawność wykonywanie raportów: realizacja wydatków i realizacja dochodów zależy do konfiguracji opcji planu konty.
  data utworzenia: 19-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 12 ( eksport różnicowy)
  Jeśli w roku 2014 chcemy wykonywać eksport różnicowy sprawozdań jednostkowych musimy skonfigurować opcje eksportu różnicowego ( zarówno w organie jak i w jednostce).
  data utworzenia: 17-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 11 ( tytuły asygnat)
  Z kasą i rachunkiem bankowym nierozerwalnie związane są tytuły asygnat. System umożliwia skopiowanie tytułów asygnat z zeszłego roku.
  data utworzenia: 17-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 10 ( rachunki bankowe)
  Tak samo jak kasy w nowym roku należy skonfigurować także rachunki bankowe. Opis czynności znajdą Państwo w niniejszym wpisie.
  data utworzenia: 17-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 9 ( kasa)
  Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy skonfigurować w nowym roku są oczywiście kasy. Czynność tę najlepiej wykonać 31 grudnia po zamknięciu kas albo 2 stycznia zaraz po przyjściu do pracy
  data utworzenia: 17-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 8 ( bilans otwarcia)
  W księgowości podatkowej bez bilansu otwarcia ciężko cokolwiek sprawdzić i przyjąć wpłatę, dlatego system umożliwia wykonanie bilansu otwarcia już 2 stycznia bez potrzeby zamykania roku. Jednak nie...
  data utworzenia: 17-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 7 ( automaty księgowań podatkowych)
  Jednostki, które w programie Foka prowadzą księgowość podatkową muszą dodatkowo ustawić automaty odpowiedzialne za automatyczne księgowanie należności podatkowych.
  data utworzenia: 17-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 6 ( kwalifikatory i zadania)
  Przed przystąpieniem do tworzenie bilansu otwarcia oraz kopiowania pozostałych ustawień należy wykonać kopiowanie kwalifikatorów oraz zadań z zeszłego roku.
  data utworzenia: 11-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 5 ( plan kont)
  Kolejnym krokiem otwarcia roku jest skopiowanie planu kont z zeszłego roku.
  data utworzenia: 11-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 4 ( konfiguracja budżetu)
  W celu wygenerowania planu kont z poprzedniego roku musimy najpierw ustalić konfigurację budżetu na rok 2015, czyli jaka podziałka klasyfikacji będzie występowała w planie dochodów i wydatków.
  data utworzenia: 11-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 3 ( utworzenie nowych szablonów numeracji)
  Jeśli chcą Państwo aby w nowym roku numeracja np. faktur, wyciągów bankowych, asygnat i pozostałych dokumentów zaczynała się od numeru 1 należy założyć nowe szablony autonumeracji. W tym roku wprow...
  data utworzenia: 11-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 2 ( otwarcie miesiąca stycznia)
  Dziś kolejny krok - otwarcie miesiąca. Zapraszamy do wspólnej pracy.
  data utworzenia: 09-12-2014
 • Otwarcie roku 2015 – krok 1 (otwarcie nowego roku)
  Tradycyjnie jak co roku publikujemy opis otwarcia roku księgowego, aby przejście do nowego roku było proste i bezproblemowe. Gdy 2 stycznia wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trzeba będzie ro...
  data utworzenia: 09-12-2014
 • Otwarcie roku 2015
  Od dziś do końca grudnia będziemy publikować porady dotyczące otwarcia nowego roku księgowego 2015. Co kilka dni w programie będzie ukazywał się kolejny krok jaki należy wykonać, aby przygotować pr...
  data utworzenia: 09-12-2014
 • Chwila refleksji nad księgowością w nowym roku 2015.
  Do rozpoczęcia nowego roku księgowego pozostał niecały miesiąc. Warto wykorzystać ten czas na przemyślenie zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić do planu kont czy uchwały budżetowej. Wcześniejsze pr...
  data utworzenia: 09-12-2014
 • Zmiana stawek odsetek podatkowych.
  Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z 8 października 2014 roku, od 9 października 2014 r. stopa oprocentowania kredytu lombardowego NBP spada do poziomu 3,00%, w związku z czym stawka odsetek od zaleg...
  data utworzenia: 09-10-2014
 • Informacja w sprawie komunikatu Ministerstwa Finansów dotycząca dodania piątej cyfry do paragrafów
  W związku z planowaną zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źr...
  data utworzenia: 13-08-2014
 • Własny układ kolumn
  Ostatnio często podczas rozmów telefonicznych spotykamy się z pytaniami dotyczącymi możliwości utworzenia własnego układu kolumn na poszczególnych listach. W związku z tym prezentujemy Państwu sche...
  data utworzenia: 01-07-2014
 • Nowości w programie Foka
  Poniżej prezentujemy listę funkcjonalności, które w ostaniem czasie zostały dodane do systemu Foka. Mamy nadzieję, że wspomogą Państwa w codziennej pracy.
  data utworzenia: 23-06-2014
 • Zmiany w upomnieniach
  W związku z ogłoszeniem dnia 21 maja 2014 roku rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zm...
  data utworzenia: 11-06-2014
 • Historyczność kosztów przesyłki poleconej
  W nawiązaniu do wpisu pt. „Koszty przesyłki poleconej” informujemy, że problem dotyczący braku możliwości dodania nowej pozycji na liście kosztów przesyłki poleconej został naprawiony w wersji Foki...
  data utworzenia: 24-03-2014
 • Koszty przesyłki poleconej
  W związku z Państwa licznymi pytaniami dotyczącymi zmiany kwoty kosztów przesyłki poleconej zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, który zawiera szczegółowe informacje związane ze zmianami ob...
  data utworzenia: 20-02-2014
 • Generowanie not odsetkowych dla rozrachunków budżetowych w 2014 roku
  Co należy zrobić, aby w nowym roku kreator not odsetkowych generował noty, których numeracja rozpocznie się od jedynki ?
  data utworzenia: 04-02-2014
 • Sprawozdanie RB-50 oraz RB-27ZZ.
  Co zrobić gdy po uzupełnieniu sprawozdań nie zainicjowały się sprawozdania RB-50 oraz RB-27ZZ? Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 są przekazywane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do dyspo...
  data utworzenia: 31-01-2014
 • Kopiowanie upomnień do roku 2014.
  Ze względu na Państwa liczne pytania dotyczące upomnień, poniżej zamieszczamy wyjaśnienia związane z mechanizmem kopiowania upomnień na rok 2014.
  data utworzenia: 30-01-2014
 • Dwa raporty zestawienia obrotów i sald. Którego używać?
  Ze względów technicznych musieliśmy dodać do raportów drugie zestawienie obrotów i sald. Prawidłowe kwoty pokazuje raport o nazwie „Zestawienie obrotów i sald (stary)”. Wyjaśnienie problemu znajdą ...
  data utworzenia: 23-01-2014
 • Nowy wzór sprawozdana Rb-Z
  W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ...
  data utworzenia: 21-01-2014
 • W jaki sposób anulować wydrukowany paragon na kasie fiskalnej ?
  Na żadnym urządzeniu fiskalnym nie ma opcji zwrotu ani anulowania czy usunięcia wydrukowanego paragonu. Co zatem należy zrobić w takiej sytuacji ? Odpowiedź znajdą Państwo w dzisiejszym wpisie.
  data utworzenia: 17-01-2014
 • Import plików z Koncesji alkoholowych do Foki w roku 2014.
  W celu poprawnego importowania plików w roku 2014 z programu Koncesje Alkoholowe do programu Foka należy zmienić numer automatu księgującego. Opis czynności jakie należy wykonać w obu programach w ...
  data utworzenia: 08-01-2014
 • Otwarcie roku - wersja do druku
  Dziś zakończyliśmy publikację wpisów dotyczących otwarcia roku 2014. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i na bieżąco śledzili artykuły. Pełna wersja opisu (idealna do wydruku) znajduje się w niniej...
  data utworzenia: 20-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 19 (automatyczne logowanie się do nowego roku)
  Podczas logowania system domyślnie podpowiada rok bieżący. Jednak nie dzieje się to automatycznie, należy w ustawieniach programu dokonać zmiany roku na 2014.
  data utworzenia: 20-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 18 ( tytuły wykonawcze)
  Analogicznie do upomnień należy przekopiować tytuły wykonawcze. Te niezapłacone będą nam także potrzebne w nowym roku, z racji toczących się dalej postępować egzekucyjnych.
  data utworzenia: 19-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 17 ( upomnienia i wezwania do zapłaty)
  Nieopłacone lub częściowo opłacone upomnienia i wezwania do zapłaty także należy przenieść do nowego roku. Jest to konieczne, aby podczas wpłat system wiedział, że do danej raty istnieje upomnienie...
  data utworzenia: 19-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 16 ( rozłożenie na raty)
  W poprzednim roku mogą zostać rozłożenia na raty, które nie zostały jeszcze opłacone. Jeśli w nowym roku będziemy chcieli je odksięgować musimy je przenieść do bieżącego roku.
  data utworzenia: 18-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 15 ( generator sprawozdań)
  Jednostki, które chcą pozostać przy obecnych ustawieniach generatora sprawozdań, mogą w roku 2014 przekopiować generatory z poprzedniego roku.
  data utworzenia: 18-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 14 ( sprawozdania skarbowe)
  Jeśli jednostka prowadzi w programie FOKA sprawozdania skarbowe należy na nowo skonfigurować obsługiwane urzędy skarbowe.
  data utworzenia: 17-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 13 ( opcje planu kont)
  Poprawność wykonywanie raportów: realizacja wydatków i realizacja dochodów zależy do konfiguracji opcji planu konty.
  data utworzenia: 17-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 12 ( eksport różnicowy)
  Jeśli w roku 2014 chcemy wykonywać eksport różnicowy sprawozdań jednostkowych musimy skonfigurować opcje eksportu różnicowego ( zarówno w organie jak i w jednostce).
  data utworzenia: 17-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 11 ( tytuły asygnat)
  Z kasą i rachunkiem bankowym nierozerwalnie związane są tytuły asygnat. System umożliwia skopiowanie tytułów asygnat z zeszłego roku.
  data utworzenia: 17-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 10 ( rachunki bankowe)
  Tak samo jak kasy w nowym roku należy skonfigurować także rachunki bankowe. Opis czynności znajdą Państwo w niniejszym wpisie.
  data utworzenia: 16-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 8 ( bilans otwarcia)
  W księgowości podatkowej bez bilansu otwarcia ciężko cokolwiek sprawdzić i przyjąć wpłatę, dlatego system umożliwia wykonanie bilansu otwarcia już 2 stycznia bez potrzeby zamykania roku. Jednak nie...
  data utworzenia: 16-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 7 ( automaty księgowań podatkowych)
  Jednostki, które w programie Foka prowadzą księgowość podatkową muszą dodatkowo ustawić automaty odpowiedzialne za automatyczne księgowanie należności podatkowych.
  data utworzenia: 13-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 6 ( kwalifikatory i zadania)
  Przed przystąpieniem do tworzenie bilansu otwarcia oraz kopiowania pozostałych ustawień należy wykonać kopiowanie kwalifikatorów oraz zadań z zeszłego roku.
  data utworzenia: 13-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 5 ( plan kont)
  Kolejnym krokiem otwarcia roku jest skopiowanie planu kont z zeszłego roku.
  data utworzenia: 13-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 4 ( konfiguracja budżetu)
  W celu wygenerowania planu kont z poprzedniego roku musimy najpierw ustalić konfigurację budżetu na rok 2014, czyli jaka podziałka klasyfikacji będzie występowała w planie dochodów i wydatków
  data utworzenia: 13-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 3 ( utworzenie nowych szablonów numeracji)
  Jeśli chcą Państwo aby w nowym roku numeracja np. faktur, wyciągów bankowych, asygnat i pozostałych dokumentów zaczynała się od numeru 1 należy założyć nowe szablony autonumeracji. W tym roku przyg...
  data utworzenia: 13-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 2 ( otwarcie miesiąca stycznia)
  Dziś kolejny krok - otwarcie miesiąca. Zapraszamy do wspólnej pracy.
  data utworzenia: 03-12-2013
 • Otwarcie roku 2014 – krok 1 (otwarcie nowego roku)
  Tradycyjnie jak co roku publikujemy opis otwarcia roku księgowego, aby przejście do nowego roku było proste i bezproblemowe. Gdy 2 stycznia wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trzeba będzie ro...
  data utworzenia: 03-12-2013
 • Otwarcie roku 2014
  Od dziś do końca grudnia będziemy publikować porady dotyczące otwarcia nowego roku księgowego 2014. Co kilka dni w programie będzie ukazywał się kolejny krok jaki należy wykonać, aby przygotować pr...
  data utworzenia: 03-12-2013
 • Chwila refleksji nad księgowością w nowym roku.
  Do rozpoczęcia nowego roku księgowego pozostało jeszcze niecałe dwa miesiące. Warto wykorzystać ten czas na przemyślenie zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić do planu kont czy uchwały budżetowej. W...
  data utworzenia: 14-11-2013
 • Import korekt sprawozdań z serwera komunikacyjnego.
  Jednostka nadrzędna wysłała Nam na serwer komunikacyjny korektę sprawozdania. Jednak po jej pobraniu coś jest nie tak. Wszystkie pozycje zostały podwojone. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Odpo...
  data utworzenia: 04-11-2013
 • Dlaczego dla danego konta podatkowego system nie liczy odsetek?
  Dzwoni do nas podatnik z prośbą o podanie kwoty odsetek od zaległości podatkowych na dany dzień. Otwieramy zatem przeglądarkę należności podatkowych, wyszukujemy naszego podatnika i liczymy odsetki...
  data utworzenia: 21-10-2013
 • Synchronizacja danych z Foką
  Za generowanie kont szczegółowych, danych podatników, dokumentów wymiarowych odpowiada program Wydra. Następnie dochodzi do wysyłki danych do programu Foka. Oprócz funkcji wysyłającej dokumenty ( o...
  data utworzenia: 07-10-2013
 • Odksięgowanie pojedynczych rat w rozłożeniu na raty.
  Wielu klientów pytało nas często: W jaki sposób odksięgować tylko jedną ratę, aby przywrócić jej pierwotny termin płatności, tak aby nie naruszać pozostałych rat, których termin płatności jeszcze n...
  data utworzenia: 03-09-2013
 • Masowe generowanie not odsetkowych dla rozrachunków budżetowych.
  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników naszego systemu od wersji 1.6.26 wprowadziliśmy do systemu możliwość masowego wystawiania not odsetkowych dla modułu Rozrachunki. Poniżej zamieszczamy...
  data utworzenia: 10-07-2013
 • Koszty upomnienia dla wezwań do zapłaty.
  Standardowo przy wystawianiu wezwań do zapłaty nie są pobierane koszty upomnienia. Jednak w wyjątkowych przypadkach wynikających z postanowień zapisanych w umowach zawartych z kontrahentami za wyst...
  data utworzenia: 09-07-2013
 • Masowe wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty dla rozrachunków budżetowych.
  Z przyjemnością informujemy, iż w najnowszej wersji programu Foka użytkownicy będą mieli możliwość masowego tworzenia upomnień i wezwań do zapłaty. Funkcja ta z pewnością usprawni i przyśpieszy pra...
  data utworzenia: 09-07-2013
 • Kolejna zmiana stawek odsetek podatkowych.
  Od 4 lipca 2013 r. obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zmieniła się podst...
  data utworzenia: 05-07-2013
 • Zmiana stawek odsetek podatkowych.
  Od 6 czerwca 2013 r. obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zmieniła się pod...
  data utworzenia: 12-06-2013
 • Odprowadzenie z kasy - rozszerzenie funkcjonalności o kwalifikatory.
  W najnowszej wersji programu Foka odprowadzenie z kasy będzie uwzględniało kwalifikację
  data utworzenia: 23-05-2013
 • Rozliczanie list inkasenckich - rata druga.
  Jednostki, które korzystają z naszych kwitariuszy inkasenckich prosimy o wstrzymanie się z rozliczaniem list inkasenckich do czasu wydania wersji 1.6.19 programu Foka.
  data utworzenia: 16-05-2013
 • Raport zestawienie obrotów i sald - saldo dwustronne
  W konfiguracji kont dodano opcję licz saldo dwustronnie, której zaznaczenie umożliwia wykonanie raportu zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych oraz analitycznych z saldem dwustronnym.
  data utworzenia: 25-04-2013
 • Raport zestawienie obrotów i sald - saldo dwustronne
  W konfiguracji kont dodano opcję licz saldo dwustronnie, której zaznaczenie umożliwia wykonanie raportu zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych oraz analitycznych z saldem dwustronnym.
  data utworzenia: 25-04-2013
 • Weryfikacja planu i wykonania w sprawozdaniach RB-27s i Rb-28s.
  Od wersji 1.6.16 programu Foka system będzie automatycznie weryfikował plan i wykonanie na poszczególnych klasyfikacjach w dwóch w/w sprawozdaniach. Weryfikacja zostanie przeprowadzona na etapie za...
  data utworzenia: 23-04-2013
 • Automat do przenoszenia należności (łącznie z tytułami wykonawczymi i upomnieniami) na inne konto.
  Od wersji 1.6.15 programu Foka do kreatora przeksięgowań została wprowadzona dodatkowa opcja pozwalająca na przeksięgowanie należności na inne konto łącznie z upomnieniami i tytułami wykonawczymi, ...
  data utworzenia: 23-04-2013
 • Rozszerzono funkcjonalność planu kont o możliwość tworzenia hierarchii kont rozrachunkowych.
  W wersji opatrzonej numerem 1.6.12 dodano w planie kont możliwość tworzenia hierarchii kont rozrachunkowych.
  data utworzenia: 25-03-2013
 • Aktualizacja druków do sprawozdań finansowych.
  W wersji opatrzonej numerem 1.6.11 zaktualizowane zostały druki sprawozdań finansowych.
  data utworzenia: 19-03-2013
 • UWAGA!!! Prosimy o ponowne uzupełninie stawek odstek.
  Jeśli po zaktualizowaniu programu do wersji 1.6.4 nowe stawki odsetek podatkowych zostały usunięte,to prosimy wpisać je ponownie ręcznie. Poniżej wyjaśnimy jak do tego doszło.
  data utworzenia: 29-01-2013
 • Czerwone upomnienia na liście upomnień.
  Czasami na liście upomnień pojawiają się upomnienia koloru czerwonego. Co one oznaczają? I co należy z nimi zrobić?
  data utworzenia: 24-01-2013
 • Widoczność umów w dokumentach księgowych.
  Co jakiś czas przyjmujemy zgłoszenia dotyczące braku widoczności wprowadzonych umów w dekretacji dokumentów księgowych. Poniżej podpowiadamy jak sobie z tym problemem poradzić samodzielnie.
  data utworzenia: 17-01-2013
 • Kopiowanie upomień i tytułów wykonawczych na 2013 rok.
  Spływają do nas informację z jednostek,które wykonały operację przekopiowania upomnień i tytułów wykonawczych na 2013 rok bez uprzedniego wygenerowania bilansu otwarcia dla należności podatkowych. ...
  data utworzenia: 03-01-2013
 • Autonumeracja zaległych asygnat bankowych z 2012 roku.
  Użytkownicy, którzy zamierzają wprowadzać zaległe asygnaty bankowe w roku 2012 nie powinni zmieniać autonumeracji szablonu asygnat w rachunkach bankowych.
  data utworzenia: 02-01-2013
 • PRZYPOMINAMY O OTWARCIU ROKU 2013
  Zbliża się koniec roku 2012. Zatem 2 stycznia, gdy wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trzeba zacząć pracę już w roku 2013. Przyjmowanie wpłat, wystawianie faktur i inne czynności muszą odbywa...
  data utworzenia: 19-12-2012
 • Zamknięcie roku.
  Zamknięcie roku w programie finansowo księgowym Foka, to najprościej rzecz ujmując zamykanie poszczególnych okresów obrachunkowych – miesięcy, kwartałów i roku.
  data utworzenia: 17-12-2012
 • Logowanie do programu po otwaciu 2013 roku.
  Niektóre jednostki otworzyły już rok 2013 i od razu pojawiły się małe problemy. Kasjerki/kasjerzy otwierają kasy w 2013 roku. W poniższym poście radzimy jak uchronić się przed błędami.
  data utworzenia: 17-12-2012
 • OTWARCIE ROKU 2013- przygotuj się już teraz!!!
  Zbliża się koniec roku 2012. Zatem 2 stycznia, gdy wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trzeba zacząć pracę już w roku 2013. Przyjmowanie wpłat, wystawianie faktur i inne czynności muszą odbywa...
  data utworzenia: 11-12-2012
 • Nowe stawki odstek podatkowych.
  Od 8 listopada 2012 r. obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległośc...
  data utworzenia: 16-11-2012
 • Zaokrąglanie na tytule wykonawczym kwoty należności.
  W jaki sposób dokonać zaokrąglenia kwot na tytule wykonawczym?
  data utworzenia: 16-11-2012
 • Wystawianie tytułów wykonawczych na koszty upomnienia.
  Dotychczas aby wystawić tytuł wykonawczy na koszty upomnienia należało wpierw zaksięgować koszty upomnienia. Jednak nie było to rozwiązanie idealne. W wersji 1.6.001 wprowadziliśmy nową metodę twor...
  data utworzenia: 16-11-2012
 • Nowa wersja programu Foka.
  Jutro około godziny 15:00 zostanie wydana kolejna wersja programu Foka, która będzie wymagała zainstalowanego komponentu NET Framework 4.0
  data utworzenia: 17-10-2012
 • Import należności z Koncesji Alkoholowych.
  Od wersji 3.07.005 programu Koncesje Alkoholowe istnieje możliwość generowania do programu Foka należności z tytułu udzielonych zezwoleń. System będzie przenosił raty z tytułu wydanych zezwoleń i z...
  data utworzenia: 16-10-2012
 • PONOWNIE PRZYPOMINAMY O INSTALACJI NET FRAMEWORK 4.0 !!!
  Ze względu na ciągły rozwój programu i wprowadzanie nowych funkcjonalności program Foka wymaga coraz to nowszych komponentów.
  data utworzenia: 24-09-2012
 • PONOWNIE PRZYPOMINAMY O INSTALACJI NET FRAMEWORK 4.0 !!!
  Ze względu na ciągły rozwój programu i wprowadzanie nowych funkcjonalności program Foka wymaga coraz to nowszych komponentów.
  data utworzenia: 18-09-2012
 • PRZYPOMINAMY O INSTALACJI NET FRAMEWORK 4.0 !!!
  Ze względu na ciągły rozwój programu i wprowadzanie nowych funkcjonalności program Foka wymaga coraz to nowszych komponentów.
  data utworzenia: 11-09-2012
 • NET FRAMEWORK 4.0
  Ze względu na ciągły rozwój programu i wprowadzanie nowych funkcjonalności program Foka wymaga coraz to nowszych komponentów.
  data utworzenia: 03-09-2012
 • Nowa wersja programu Foka.
  Dziś wieczorem, czyli 21 sierpnia br. ukaże się kolejna wersja programu Foka opatrzona numerem 1.5.475. Wersja ta będzie zawierała zmiany wprowadzone od wersji 1.5.473 do wersji 1.5.475.
  data utworzenia: 21-08-2012
 • Wysyłka sprawozdań z dysponentami na serwer komunikacyjny.
  Dotychczas był problem z pobieraniem sprawozdań z dysponentami z serwera komunikacyjnego, ponieważ nie wiedzieliśmy, które sprawozdania jest dla którego dysponenta. W wersji 1. 5. 473 problem ten z...
  data utworzenia: 31-07-2012
 • Nowy sposób wystawiania upomnień na ŁZP.
  Dotychczas aby móc wystawiać upomnienie na łączne zobowiązanie pieniężne należało w Konfiguracji stworzyć grupę zapisów. Grupa ta odpowiadał także za łączenie podatków w łączne zobowiązanie pienięż...
  data utworzenia: 31-07-2012
 • Możliwość wyłączenia podpowiedzi słownika TERYT.
  W wersji 1.5.474 dodano ustawienie umożliwiające wyłączenie podpowiedzi słownika TERYT.
  data utworzenia: 31-07-2012
 • Masowa zmiana statusów paragonów.
  Dotychczas zatwierdzanie paragonów następowało pojedynczo dla każdego paragonu. Od wersji 1.5.473 programu Foka będzie możliwość masowego zatwierdzania paragonów.
  data utworzenia: 31-07-2012
 • Nowe przeglądarki zapisów podatkowych.
  W celu przyśpieszenia pracy z przeglądarką zapisów podatkowych w najnowszej wersji programu dodaliśmy trzy nowe przeglądarki.
  data utworzenia: 31-07-2012
 • Kwestia kosztów upomnienia w przypadku zapłaty całej należności głównej.
  Po zmianie w 2010 roku rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samor...
  data utworzenia: 31-07-2012
 • Style wydruku na raporcie Rozrachunki podatkowe.
  W wersji 1.5.473 na raporcie "Rozrachunki podatkowe" dodano możliwość wyboru stylu wydruku (standardowy, lub oszczędny) a także zmodyfikowano wygląd tabeli.
  data utworzenia: 30-07-2012
 • Nowa wersja programu Foka.
  Już niedługo ukaże się kolejna wersja programu Foka. Wersja ta została opatrzona numerem 1.5.473. Poniżej opis zmian jakie dla Państwa przygotowaliśmy.
  data utworzenia: 30-07-2012
 • Przenoszenie ustawień filtra ewidencji asygnat do nowo tworzonej asygnaty.
  W najnowszej wersji programu foka o numerze 1.5.470 wprowadzono możliwość przenoszenie ustawień filtra ewidencji asygnat do nowo utworzonej asygnaty.
  data utworzenia: 20-06-2012
 • POWITANIE
  Z przyjemnością informujemy Państwa, o wprowadzeniu do systemu Foka mechanizmu aktualności dotyczących naszego programu. Od wersji 1.5.437 każdemu użytkownikowi systemu na stronie startowej pojawi ...
  data utworzenia: 30-05-2012
 • Nowe stawki odsetek podatkowych.
  Od dnia 10 maja 2012 r. nastąpiła zmiana odsetek podatkowych. W wersji 1.5.469 programu Foka dodano nowe stawki odsetek podatkowych i podatkowych obniżonych.
  data utworzenia: 30-05-2012
 • Wystawianie tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne.
  Kilka wersji wstecz wprowadziliśmy możliwość drukowania upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne. W tym celu należało ustawić grupę zapisów dla ŁZP. Teraz wprowadzamy możliwość tworzenia z tych up...
  data utworzenia: 30-05-2012
 • Nowe funkcjonalności na Zestawieniu obrotów i sald.
  Od wersji 1.5.468 programu Foka wprowadzono kilka nowych funkcjonalności. Ponadto poprawiono błąd w raporcie skutkujący brakiem kont rozrachunkowych na raporcie.
  data utworzenia: 25-05-2012
 • Znak sprawy na wydruku "Zawiadomienie o zmianie należności objętej tytułem wykonawczym".
  Od wersji 1.5.468 do szablonu wydruku "Zawiadomienie o zmianie należności objętej tytułem wykonawczym" dodano możliwość wstawienia pola Znak Sprawy.
  data utworzenia: 25-05-2012
 • Zamykanie rachunków bankowych.
  Jeśli w Państwa systemie Foka znajdują się niepotrzebne rachunki bankowe, które nie są używane i które niepotrzebnie wyświetlają się na listach, to zapraszamy do lektury poniższego artykułu. Poniże...
  data utworzenia: 25-05-2012
 • Nowe typy dokumentów.
  W jednej z ostatnich aktualizacji dodano dwa nowe typy dokumentów, a mianowicie rachunek zakupu oraz rachunek sprzedaży.
  data utworzenia: 07-05-2012
 • Dostępna nowa wersja programu 1.5.457.
  Od kilku dni dostępna jest nowa wersja programu Foka opatrzona numerem 1.5.457.
  data utworzenia: 22-02-2012
 • Nowe zestawienie obrotów i sald.
  Od wersji 1.5.455 programu Foka dostępna jest nowa wersja raportu zestawienie obrotów i sald.
  data utworzenia: 15-02-2012
 • Dostępna nowa wersja programu 1.5.455.
  Od kilku dni dostępna jest nowa wersja programu Foka opatrzona numerem 1.5.455.
  data utworzenia: 15-02-2012
 • Czynności , które należy wykonać przed zamknięciem roku.
  Według art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachu...
  data utworzenia: 31-01-2012
 • Księgowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych
  Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kal...
  data utworzenia: 20-12-2011
 • Czynności jakie należy wykonać przed przystąpieniem do pracy w roku 2012.
  Nieubłaganie zbliża się koniec roku 2011. Zatem 2 stycznia, gdy wrócimy do pracy po przerwie noworocznej trzeba zacząć pracę już w roku 2012. Przyjmowanie wpłat, wystawianie faktur i inne czynności...
  data utworzenia: 20-12-2011
 • Dostępna nowa wersja programu.
  Od dziś dostępna jest nowe wersja programu Foka opatrzona numerem 1.5.450.
  data utworzenia: 14-12-2011
 • Co zrobić gdy podatnik, do którego wysłaliśmy upomnienie wpłaca tylko należność główną bez kosztów u
  Zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla jednostek podatkowych samorządu terytorialnego organ podatkowy nie może już w pierwszej kolejności zaliczać wpłat...
  data utworzenia: 09-12-2011
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej.
  W wersji 1.5.446 został zaktualizowany słownik klasyfikacji budżetowej.
  data utworzenia: 01-12-2011
 • Zmiany w asygnatach kasowych i bankowych.
  W wersji 1.5.449 programu Foka wprowadziliśmy kilka istotnych zmian dotyczących prac z asygnatami kasowymi i bankowymi. Poniżej przedstawiamy dokładny opis zmian:
  data utworzenia: 01-12-2011
 • Możliwość wydruku numeru telefonu na upomnieniach.
  W wersji 1.5.449 programu Foka dodaliśmy możliwość drukowania na upomnieniu numeru telefonu. Zatem jak będzie działać ta funkcjonalność?
  data utworzenia: 24-11-2011
 • Możliwość cofnięcia statusu "Zatwierdzony" w asygnatach bankowych.
  Do tej pory, aby poprawić coś w asygnacie bankowej należało ją anulować . Od wersji 1.5.436 programu Foka umożliwiliśmy Państwu cofnięcie statusu „zatwierdzony” w asygnatach bankowych
  data utworzenia: 23-11-2011
 • Data księgowania - ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
  W programie Foka istnieje możliwość ustawienia dowolnej daty księgowania w ramach wskazanego okresu (miesiąca), niezależnie od daty operacji gospodarczej czy też daty dokumentu źródłowego (Rysunek)...
  data utworzenia: 12-10-2011
 • Księgowanie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw maj
  Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 66 § 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) jest przeni...
  data utworzenia: 05-10-2011
 • Możliwość edycji kwot należności tytułu wykonawczego
  W wersji 1.5.435 programu Foka dodaliśmy możliwość edycji należności na tytule wykonawczym. Zatem możemy wystawić tytuł np. tylko na połowę wartości danej raty. Jak zatem wykonać tą czynność?
  data utworzenia: 08-09-2011
 • Usuwanie kont szczegółowych podatników.
  W wersji 1.5.433 programu Foka przy usuwaniu konta szczegółowego podatnika dodano sprawdzenie czy istnieją rozrachunki podatkowe przypisane do usuwanego konta szczegółowego.
  data utworzenia: 29-08-2011
 • Nowości w tytułach wykonawczych i upomnieniach.
  W wersji 1.5.432 programu Foka wprowadziliśmy kilka nowości w zakresie wystawiania tytułów wykonawczych i upomnień.
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Eksport różnicowy dokumentów planistycznych.
  Eksport różnicowy dokumentów planistycznych to operacja potocznie nazywana księgowaniem planu. Czyli ujmowanie dochodów i wydatków na kontach księgowych. W jednostce księgowane są jedynie wydatki p...
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Wydruk asygnaty kasa przyjmie
  W wersji 1.5.432 programu Foka dodano możliwość wydruku asygnaty kasa przyjmie ( podczas jej zatwierdzania) bez przechodzenia do podglądu wydruku . Obecnie program działała w następujący sposób. P...
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Inicjały pracowników na upomnieniach.
  W wersji 1.5.432 programu Foka umożliwiliśmy umieszczenie na wydruku upomnienia, wezwania do zapłaty i tytułu wykonawczego inicjałów pracownika.
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Lista kont szczegółowych.
  W najnowszej wersji 1.5.432 programu Foka na ewidencji kontrahentów dodano listę kont szczegółowych, które posiada kontrahent.
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Maskowanie numerów rachunków bankowych.
  Od wersji 1.5.432 programu Foka przy wprowadzaniu do systemu numerów rachunków bankowych( zarówno urzędu, jak i kontrahentów) system będzie wymuszał formatowanie numeru rachunku w formacie XX XX...
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Informator w rozłożeniu na raty.
  W wersji 1.5.432 programu Foka do decyzji o rozłożeniu na raty dodano sekcję "Informator (należności)" .
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Możliwość dwukrotnego wprowadzenie kontrhenta o tym smym numerze NIP.
  W najnowszej wersji 1.5.432 programu Foka umożliwiliśmy wprowadzenie do bazy kontrahentów dwóch kontrahentów z takim samym numerem NIP.
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Treść zapisu przy księgowaniu umorzenia i przeksięgowania.
  W najnowszej wersji 1.5.432 programu Foka dodano szczegółowy opis do treści zapisu przy księgowaniu umorzenia i przeksięgowania.
  data utworzenia: 12-08-2011
 • Adresaci sprawozdań budżetowych.
  Jak i gdzie można zdefiniować adresatów sprawozdań budżetowych?
  data utworzenia: 18-07-2011
 • Dlaczego nie mogę otworzyć kolejnego miesiąca?
  Co zrobić w przypadku gdy w Foce Pro bądź Foce Lite przy próbie otwarcia kolejnego miesiąca księgowego pojawia się komunikat o treści: "Nie można zaznaczyć statusu ponieważ istnieje już 12 okresów ...
  data utworzenia: 13-07-2011
 • Dlaczego po otwarciu kasy nie mogę znaleźć utworzonego raportu kasowego?
  Pierwszego lipca po otworzeniu kasy na liście raportów kasowych nie można odnaleźć danego raportu, a po jego odnalezieniu znajduje się on w styczniu.
  data utworzenia: 12-07-2011
 • Sprawozdania skarbowe
  Co należy skonfigurować w programie, aby system generował sprawozdania skarbowe?
  data utworzenia: 12-07-2011
 • Postanowienie o rozrachowaniu wpłaty.
  W wersji Foki o numerze 1.5.429 wprowadziliśmy zmiany do postanowienia o rozrachowaniu wpłaty. Obecnie dokument ten można drukować zarówno z poziom dokumentu księgowego ( czyli raportu kasowego bąd...
  data utworzenia: 30-06-2011
 • Generator sprawozdań
  Opis konfiguracji nowego generatora sprawozdań
  data utworzenia: 14-10-2010

Komunikaty

Kanał RSS

15-05-2013

Awarii uległ dotychczasowy serwer pocztowy. Administratorzy zmuszeni byli uruchomić nowy serwer pocztowy.

Wszystkie Państwa skrzynki pocztowe zostały przeniesione na nowy serwer, z tego powodu konieczna jest rekonfiguracja programów pocztowych.

Zalecamy przeprowadzić rekonfigurację dnia 15.05. 2013 od godziny 16.00 do godziny 24.00 . Po godzinie 24.00 zostanie wyłączony stary serwer pocztowy, który do tej pory odpowiadał za obsługę poczty i uruchomiony zostanie nowy serwer pocztowy.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Instrukcja do pobrania

 

04-06-2009 Z przyjemnością informujemy Państwa, o zwiększeniu liczby pracowników w dziale Pomocy Technicznej. Dzięki temu będziemy mogli szybciej i sprawniej rozwiązywać Państwa problemy i odpowiadać na każde pytanie.

04-06-2009 W dniu dzisiejszym uruchomiona została nowa strona Centrum Pomocy Technicznej. W miarę upływu czasu witryna będzie uzupełniana o nowe funkcjonalności. Już wkrótce oddana do użytku zostanie Baza Wiedzy, w której będą Państwo mogli znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij